Medlemmer

Kristin Joachimsen er leder for gruppen

Bengt-Ove Andreassen

Professor religionsvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Espen Dahl

Professor i systematisk teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644363
46473018