Sven Weum

Forskningsgruppeleder og fagenhetsleder radiologi
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Sundset, Rune

Førsteamanuensis
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Samuel Kuttner

Stipendiat
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

+4777623210
77 66 99 53

Torgil Riise Vangberg

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Louis de Weerd

Professor II
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Jan Norum

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+47 95404205

Mercer, James

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rekvig, Ole Petter

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Marit Herder

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Avenarius, Derk

Universitetslektor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Richard Fjellaksel

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Kumle, Merethe Holm

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Olofsen, Hans

Førstelektor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Campus Narvik


Montserrat Martin-Armas

Førsker
Faglige fellesressurser ved Helsefak
Campus Tromsø

MH-bygget
+4777623343

 

Medlemmer uten ansettelsesforhold ved UiT:

 

Signe Helene Forsdahl 

Forskningsinteresser: CT hjerte, abdominale aortaaneurysmer og epidemiologi
Tilknytning: Overlege ved Røntgenavdelingen, UNN
Utdanning: Lege, spesialist i radiologi, Ph.D
Telefon: 77628036
E-post

Tormod A. M. Egeland

Forskningsinteresser: Kliniske røntgen- og MR-relaterte problemstillinger, samt prekliniske problemstillinger
Tilknytning: Senterleder og medisinsk fysiker ved Kompetansesenter for diagnostisk fysikk, Røntgenavdelingen, UNN
Utdanning: Dr. philos. innen medisinsk fysikk
Telefon: 77669667
E-post

Elisabeth Olstad

Forskningsinteresser: Neuroimaging (MRI), neurometabolisme (MR spektroskopi), atherosklerose (CT hjerte)
Tilknytning: Lege, Røntgenavdelingen, UNN
Utdanning: Lege i spesialisering, Ph.D.
Telefon: 77626822
E-post