Karen Rosendahl

Barneradiolog / Professor II
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Sven Weum

Førsteamanuensis II, fagenhetsleder radiologi
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Louis de Weerd

Professor II
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Mercer, James

Professor emeritus
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Marit Herder

Førsteamanuensis II
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Avenarius, Derk Frederik Matthaus

Førsteamanuensis II
Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Kumle, Merethe Holm

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


 

Medlemmer uten ansettelsesforhold ved UiT:

 

Signe Helene Forsdahl 

Forskningsinteresser: CT hjerte, abdominale aortaaneurysmer og epidemiologi
Tilknytning: Overlege ved Røntgenavdelingen, UNN
Utdanning: Lege, spesialist i radiologi, Ph.D
Telefon: 77628036
E-post

 

Elisabeth Olstad

Forskningsinteresser: Neuroimaging (MRI), neurometabolisme (MR spektroskopi), atherosklerose (CT hjerte)
Tilknytning: Lege, Røntgenavdelingen, UNN
Utdanning: Lege i spesialisering, Ph.D.
Telefon: 77626822
E-post