Randi Sigurdsen

Professor / 2. avd. leder
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4 4.503
+4777646355

Trude Haugli

Professor, leder av forskergruppen for barnerett
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4 4.521
+4777644574

Bendiksen, Lena Lauritsen

Dekan
Fakultetsledelse og stab Jurfak
Campus Tromsø


Hege Brækhus

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777644193
41308230

Anna Nylund

Professor, leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Marius Storvik

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777646585
91829777

Mona Martnes

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Ánde Somby

Førsteamanuensis
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777644558
46356005