Profesjon og barnevernets handlingsrom 2018

Profesjon og barnevernets handlingsrom.

Forskningsgruppen Profesjon og barnevernets handlingsrom ble formelt etablert våren 2016, og er en av fire forskningsgrupper ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA).

Gruppen har 13  medlemmer, hvorav 4 er stipendiater.

Forskningsgruppens overordnede mål er å utvikle kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene. Den tematiske satsningen handler om hvordan barnevernet ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Vi undersøker utfrodringer som er knyttet til arbeidsoppgaver, orgnaisering, ledelse og arbeidsmiljø i barneverntjenesten. Fokus erogså på barn og unge som har behov for, og/eller mottar profesjonell støtte. 

Barnevernets handlingsrom defineres av både de som arbeider i barnevernet og av fagfolk fra andre etater og myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå.  Med  handlingsrom mener vi  både styringen av barnevernet og det som skjer i barnevernets praksis. Slik vil vi løfte fram forholdet mellom struktur og handling i vår forskning. Vi er nær praksis og den flerfaglige sammensetningen i vår gruppe gir rom for at ulike perspektiv blir aktualisert og viktige i forskningen. Forskningsgruppen vil fungere som en arena for:

- Utvikling av forskningsprosjekter- Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt-Forskningssamarbeid med andre fagmiljø- Arbeide for å øke ekstern finansiering- Økt kvalitet  og antall av publikasjoner- Samarbeid med masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte- Framlegging av arbeider i utvikling- Kompetanseoppbygging- Bidra til den forskningsbaserte undervisningens kvalitet og relevans.Leder: Professor Ida Hydle 
Skip to main content