Forskningsgruppe Sampro

 

Forskningsgruppa Sampro (samproduksjon og samarbeid innenfor barnevern og sosialt arbeid) har et tverrfaglig fokus.Vi studerer offentlig innovasjon på ulike nivåer, og fokuserer spesielt på utfordringer og knyttet til teknologi, fleksibilisering, organisering, arbeidspraksiser og brukersentrerte prosesser. 
Sampro er interessert i å forstå samproduksjon og samarbeid, der vi som forskningsgruppe skal bringe alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring gjennom empiriske analyser og forskningsformidling. Forskningsgruppens tverrfaglige tilnærming, studerer det innovative potensiale til å fornye strukturene og studere kvalitet og innhold i følgende tema: 

  • fleksibilisering med utvikling av metoder og bruk av ulik teknologi i endring- og læringsarbeid.
  • organisering og praksis knyttet til velferdstjenester og velferdsteknologi. Her inngår tema som universitets NAV, fornyelse, bedre og mer effektive tjenester ved bruk av teknologi.
  • brukersentrerte tjenester og grønn omsorg.

 Vi fokuserer på studier i samproduksjon av nye løsninger mellom ulike aktører på ulike nivå i velferdsmodellen i et multikulturelt samfunn. Tema knyttet til kvensk og samisk kultur vektlegges spesielt.