Oral Ecology

Forskningsgruppens fokus dekker tre sentrale områder innen endodonti: kliniske prosedyrer, vert-mikrobe-interaksjon og materialer relatert til endodonti.
Forskningsgruppen ble dannet i 2013 og er sammensatt av medlemmer fra UiT, UiO samt Universitetet i Turku (Finland).

For mer informasjon om forskningsgruppens forskningsfokus se våre engelske sider i fanevalget

Institutt for klinisk odontologi

Forskningsgruppeleder

Mohammed Al-Haroni