REDINOR - Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk

REDINOR - forskningsgruppa for Realfagsdidaktikk i i Nord har som formål å styrke og stimulere til realfagsdidaktisk forskning og utviklingsarbeid.

Gruppa har jevnlige aktiviteter, og arranger seminarer og workshops for realfagsdidaktikk. Gruppa ønsker videre å øke realfagskompetansen  i praksisfeltet (barnehage og grunnskole), og synliggjøre realfagsdidaktikken ved vår institusjon og nasjonalt. Gruppa består av 12 forskere i realfag og realfagsdidaktikk. Vi er en tverrfakultær forskningsgruppe som hører inn under ILP på HSL. De fleste av våre medlemmer hører inn under HSL, men vi har medlemmer fra BFE, IVT og HELSEFAK.

Aktiviteter

Kontaktperson (leder): Saeed Manshadi