REDINOR - Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk

REDINOR - forskningsgruppa for realfagsdidaktikk har som formål å styrke og stimulere til realfagsdidaktisk forskning og utviklingsarbeid.

Gruppa har jevnlige aktiviteter, og arranger seminarer og workshops for realfagsdidaktikk. Gruppa ønsker videre å øke realfagskompetansen  i praksisfeltet (barnehage og grunnskole), og synliggjøre realfagsdidaktikken ved vår institusjon og nasjonalt. Gruppa består av 12 forskere i realfag og realfagsdidaktikk.

Aktiviteter

Kontaktperson: Saeed Manshadi