Formuerett

Forskergruppa har som formål å styrke forskningssamarbeidet innen formuerett gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppa. Det er også et mål at gruppa skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, gjerne gjennom fremtidige fellesprosjekter.