Denne forskningsgruppa har ikke lenger en aktiv nettside, og innholdet er arkivert

Takk til Stortinget, Høyesterett, Sysselmannen og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for bildemateriale.