Statsrett

Hovedformålet med forskergruppen er å styrke statsrettsfaget på fakultetet og deltakernes egen kompetanse, både med henhold til forskning og med henhold til undervisning på masterstudiet. Statsrettsgruppen skal også tjene som et fagmiljø for unge forskere som ønsker å arbeide på dette feltet. I tillegg er det et mål at forskergruppen skal kunne ta på seg større prosjekter og arrangementer.

 

Forskergruppens medlemmer arbeider med og har interesse for fagene statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter.

Takk til Stortinget, Høyesterett, Sysselmannen og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for bildemateriale.