7 treff:

Joho Niillas seminára ulbmil lea sámegillii gaskkustit dutkamiid ja eará áigeguovdilis fáttáid.

... 09.09.2000 Dr.art. Sandra Lee Kleppe Institutt for språkvitenskap 15.09.2000 Dr.juris Line...

Denne siden viser en liste over alle budsjettdisponentene ved UiT med myndighet til å sluttgodkjenne (anvise) økonomiske forpliktelser innenfor tildelte budsjettrammer.

Liste over rekvirenter for adgangsnivåer i adgangskort ved de forskjellige avdelinger, fakulteter og institutt.  

UiT Norgga árktalaš universitehta, Sámi allaskuvla ja Oulu universitehta Giellagas-instituhtta bovdejit buot sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkiid ja studeanttaid searvat symposiai, mii lágiduvvo UiT Norgga árktalaš universitehtas Romssas 2.–3.2.2016

1-7 av 7 |