Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak


Velkommen!

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved HSL-fakultet. Det gis administrative tjenester til fakultetsledelsen, institutter og fagmiljø innen forsking og utdanning. Seksjonen har ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium) og sørvis til studenter og ansatte.

Dertil driver seksjonen med studentrekruttering.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak:

[Loading...]

Siste nyheter

Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier

Professor Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier. Han fungerer ... Les nyhetssaken