Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak


Velkommen!

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved HSL-fakultet. Det gis administrative tjenester til fakultetsledelsen, institutter og fagmiljø innen forsking og utdanning. Seksjonen har ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium) og sørvis til studenter og ansatte.

Dertil driver seksjonen med studentrekruttering.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak:

[Loading...]