Alle fakulteter

På denne sida finner du oversikt over eksamensdatoer og eksamensrom for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamener er alfabetisk sortert etter emnekode. Bruk nedtrekksmenyen for å finne ditt fakultet/institutt.

BED-3088 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 07.10.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 28.10.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

BV300_10 3. år bachelor i barnevern -hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 02.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 06.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

KVI-1014 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

MED-3601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.11.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
K1.04 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

PED-1002 en muntlig prøve

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 17.10.2019
Eksamensstart: 10:00
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

PED-2002 Muntlig prøve

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 01.11.2019
Eksamensstart: 10:00
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

PED-2012 Muntlig prøve

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 01.11.2019
Eksamensstart: 10:00
Varighet: 3 timer
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

SHO6262 Hovedoppgave og muntlig - M-EL

Eksamensform: Avhandling
Innleveringsfrist: 01.02.2020

SPH303 Bacheloroppgave i sykepleie - Justerende muntlig

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 21.10.2019
Varighet: 1 timer

Informasjon: Muntlig 21.10.2019
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.