Alle fakulteter

På denne sida finner du oversikt over eksamensdatoer og eksamensrom for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamener er alfabetisk sortert etter emnekode. Bruk nedtrekksmenyen for å finne ditt fakultet/institutt.

ARK-1020 Rapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 02.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ARK-1021 Rapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 04.09.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ERG-1010 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 10.08.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 13.08.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

FIL-1027 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 28.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer

Informasjon: Eksamen har blitt utsatt fra våren til 28. august pga covid-19.
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

HSY4301-2 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.08.2020
Eksamensstart: 09:00
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

HSY4400 Skriftlig gruppearbeid

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 30.06.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 07.08.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

Informasjon: Muntlig eksamen og skriftlig gruppearbeid utgår, erstattes av individuell hjemmeeksamen.

IND-3001 written report of maximum 10 pages

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 20.07.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00

IND-3013 Take home assignment

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 20.07.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00

JMO-3003 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 13.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MBI-3004 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 03.08.2020

MED-1501 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MED-1704 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MED-2501 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MED-2510 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MED-2521 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

MED-3950 Oppgave

Eksamensform: Oppgave
Innleveringsfrist: 01.09.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

SPD202 Medisinske og naturvitenskapelige emner - skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.09.2020
Eksamensstart: 09:00
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

SYP-1012 Skriftlig prøve Tromsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Undervisningsrom 2 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Rom 1014, Seminarrom Campus Alta Byggetrinn 1 Alta

SYP-1012 Skriftlig prøve Hammerfest

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

SYP-1012 Skriftlig prøve Harstad

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Undervisningsrom 2 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Rom 1014, Seminarrom Campus Alta Byggetrinn 1 Alta

SYP-1012 Skriftlig prøve Narvik

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

SYP-1012 Skriftlig prøve Alta

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Undervisningsrom 2 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Rom 1014, Seminarrom Campus Alta Byggetrinn 1 Alta

SYP-1022 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 04.08.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 07.08.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

SYP-2031 Muntlig eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 10.08.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

SYP-2031-N Munntlig eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 10.08.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

SYP-2041 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 03.08.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 06.08.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00