Alle fakulteter

På denne sida finner du oversikt over eksamensdatoer og eksamensrom for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamener er alfabetisk sortert etter emnekode. Bruk nedtrekksmenyen for å finne ditt fakultet/institutt.

ALI-1110 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

ALI-1120 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 20.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 27.11.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ALI-1130 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

ARK-1015 Labrapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 02.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

AUT-1500 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 15:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

AUT-2501 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

AUT-2502 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

AUT-2601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

AUT-2602 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

AUT-2603 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BED-1004 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1007 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1009 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013NETT Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 28.09.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 28.09.2020
Innleveringstidspunkt: 13:00
Varighet: 4 timer

BED-1013NETT Skriftlig prøve Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013NETT Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013NETT Skriftlig prøve Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013NETT Skriftlig prøve Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1013NETT Skriftlig prøve Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2010 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 01.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 02.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00
Varighet: 4 timer

BED-2011 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2020 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer

Informasjon: Eksamen er endret til hjemmeeksamen pga. korona.
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2023 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 18.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 20.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2025 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029NETT Skriftlig Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029NETT Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029NETT Skriftlig Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029NETT Skriftlig Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2029NETT Skriftlig Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2042NETT Skriftlig Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2042NETT Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2042NETT Skriftlig Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2042NETT Skriftlig Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2042NETT Skriftlig Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2047 Gruppebesvarelse forhandlingsanalyse

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 15.10.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2047 Individuell forhandlingsanalyse

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 16.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2047 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 10.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2060 Mappeevaluering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 15.11.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

BED-2061 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 20.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2061NETT Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 02.10.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 02.10.2020
Innleveringstidspunkt: 13:00
Varighet: 4 timer

BED-2061NETT Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 23.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.11.2020
Innleveringstidspunkt: 13:00
Varighet: 4 timer

BED-2061NETT Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2061NETT Skriftlig Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2061NETT Skriftlig Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2061NETT Skriftlig Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2061NETT Skriftlig Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2108 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 01.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 04.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2112 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 23.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 26.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2123 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 24.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2146 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2204 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 01.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-2400 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2401 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-2406 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 24.11.2020
Utleveringstidspunkt: 15:00
Innleveringsfrist: 27.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3003 Oppgave

Eksamensform: Oppgave
Innleveringsfrist: 15.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3003 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BED-3007H Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 24.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3011 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 16.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3011 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer

Informasjon: Eksamen er endret til digital hjemmeeksamen i WISEflow pga koronapandemien H2020
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3011H Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 16.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3011H Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer

Informasjon: Eksamen er endret til digital hjemmeeksamen pga koronapandemien H2020
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3013H Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 11.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3043 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 20.11.2020
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3044H Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 09.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3044H Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer

Informasjon: Eksamen er endret til 4 timers hjemmeeksamen i WISflow pga koronapandemien
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3058H Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 15.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3065 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 20.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3066 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 25.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3070 Hjemmeoppgave i form av en markedsplan for egen eller en gitt bedrift eller organisasjon

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 22.08.2020
Utleveringstidspunkt: 12:00
Innleveringsfrist: 03.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3071 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 27.11.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 11.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3073 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 11.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3074 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020

Informasjon: Skriftlig eksamen er omgjort til MUNTLIG høsten 2020 pga koronapandemien
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3077 Take-home assignment

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 28.09.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3077 Take-home assignment

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 03.11.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3077 Take-home assignment

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 11.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3085 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 18.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3087 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 15.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BED-3090 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 01.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3092 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Undervisningsrom 9 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad

BED-3094 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 24.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-3910 Avhandling

Eksamensform: Avhandling
Innleveringsfrist: 01.12.2020
Innleveringstidspunkt: 15:00

BIO-1005 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 30.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-2) Hall 2 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-1008 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

BIO-1103 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 2 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-2) Hall 2 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-1105 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 30.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-3) Hall 3 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-2004 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-2016 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

BIO-2017 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 10.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-1) Hall 1 Kraft sportssenter Tromsø
Idrettsbane (036-2) Hall 2 Kraft sportssenter Tromsø
Idrettsbane (036-3) Hall 3 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-2107 Muntlig

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 08:15
Varighet: 7.75 timer
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BIO-2504 One written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 15:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-1) Hall 1 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-2506 Written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-2) Hall 2 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-2508 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

BIO-2604 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-2606 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 08.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-2608 Rapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 19.10.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 30.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3008 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3013 Muntlig eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 10.12.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BIO-3014 Written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3019 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 01.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-1) Hall 1 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-3020 Lab report

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 27.11.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3020 Written examination

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-3) Hall 3 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-3505 Muntlig

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BIO-3524 Oppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 18.12.2020
Innleveringstidspunkt: 11:45

BIO-3556 Field report 1

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 26.10.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 09.11.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

BIO-3556 Report 2

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 02.12.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 16.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3602 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
K1.04 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3603 Rapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 12.10.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 19.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3607 skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3609 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3610 Oppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Oppgaven utleveres: 07.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 16.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3612 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 30.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-3612 Laboratorierapport

Eksamensform: Rapport
Oppgaven utleveres: 10.11.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 20.11.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-3615 Written mid term

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.10.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 2 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Rom 3.203, bibliotek (Tromsø) Teorifagbygget hus 3 Tromsø

BIO-3615 Final written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 2 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Rom 3.203, bibliotek (Tromsø) Teorifagbygget hus 3 Tromsø

BIO-8016 En muntlig eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 10.12.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BIO-8017 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-1) Hall 1 Kraft sportssenter Tromsø

BIO-8023 En skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 01.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-8514 Written course report

Eksamensform: Rapport
Oppgaven utleveres: 26.10.2020
Innleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 02.11.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BIO-8607 Written mid term

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 28.09.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 2 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BIO-8607 Final written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 2 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BLU-1213 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 8 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BLU-1223 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 8 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BLU-1233 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.11.2020
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta

BNS-1010 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.11.2020
Eksamensrom Bygning Campus
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta

BNS-1012 Term paper

Eksamensform: Semesteroppgave
Oppgaven utleveres: 07.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 10.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-1012 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BVE-1031 Individuell hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 06.10.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 08.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-1051 Mappevurdering i gruppe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 08.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-1052 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BVE-1512 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BVE-1531 Individuell hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 06.10.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 08.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-1551 Mappevurdering i gruppe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 08.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-1552 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BVE-3011 Individuell hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 13.10.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 15.10.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BVE-3012 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 07.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 11.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

BYG-2502 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.01.2021
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2602 Mappe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 30.11.2020

BYG-2602 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2603 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2800 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2802 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2803 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 10.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2804 Mappe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 30.11.2020

BYG-2804 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Eksamensdato er endret til 25.11.2020 pga krasj med annet byggfag
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2805 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2805 Mappe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 01.11.2020

BYG-2806 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2807 Prosjektoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 15.11.2020

BYG-2807 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2808 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 13.01.2021
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
Eksamensrom Bygning Campus
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BYG-2809 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2810 Skriftlig eksamen - Landmåling 2

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2811 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-2812 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 10.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BYG-3600 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-3601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-3602 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 13.10.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-3603 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-3801 Written examination

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BYG-3802 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.10.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

DTE-2505 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 08.12.2020

DTE-2507 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

DTE-2508 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 03.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

DTE-2602 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 15.12.2020

DTE-2800 e-Test

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 19.11.2020

Informasjon: e-Test
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

DTE-2800 Mappe

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 04.12.2020

DTE-2801 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 15.12.2020

DTE-2802 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 15.12.2020

DTE-2803 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 04.12.2020

DTE-2804 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 04.12.2020

DTE-2805 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 15.12.2020

DTE-3601 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

DTE-3603 Oral exam

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 14.10.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

DTE-3605 Oral exam

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 15.10.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

ELE-2501 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-2502 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 04.12.2020

ELE-2503 Mappevurdering

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 04.12.2020

ELE-2602 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-2603 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-2604 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-2801 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3600 Written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3601 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3602 Written examination

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3603 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.10.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3606 Hjemmeeksamen for skoleeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 18.12.2020
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 18.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:15

ELE-3608 Written project report

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 30.10.2020

Informasjon: Report

END-3601 Presentation

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 13.10.2020
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

END-3604 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 15.10.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

END-3605 Written examination

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 17.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

END-3800 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

END-3801 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 18.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ENG-1005 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 3.203, bibliotek (Tromsø) Teorifagbygget hus 3 Tromsø

ENG-1016 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 30.11.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-2) Hall 2 Kraft sportssenter Tromsø

ENG-1120 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 14.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Idrettsbane (036-1) Hall 1 Kraft sportssenter Tromsø

ENG-1122 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

ENG-2014 Written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 09.12.2020
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
K1.04 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

ENG-2111 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 20.11.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ENG-2131 Term paper

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 14.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ENG-3050 A term paper

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 07.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ENG-3051 Term paper

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 07.12.2020
Innleveringstidspunkt: 12:00

ENG-3070 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 04.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ENG-3114 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 02.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00

ENG-3192 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 09.12.2020
Innleveringstidspunkt: 14:00