Alle fakulteter

På denne sida finner du oversikt over eksamensdatoer og eksamensrom for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamener er alfabetisk sortert etter emnekode. Bruk nedtrekksmenyen for å finne ditt fakultet/institutt.

BLU-2000F Bacheloroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 30.08.2019

Informasjon: Innleveringsfrist 30/8 klokken 14:00

BNS115 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 16.09.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 19.09.2019
Innleveringstidspunkt: 09:00

BNS115 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 16.09.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 19.09.2019
Innleveringstidspunkt: 09:00

BVDEX6 Barnevernspedagogens handlingskompetanse - Muntlig 100% justerende

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 08:30
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BVEX6 Barnevernspedagogens handlingskompetanse - Muntlig 100%justerende

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 08:30
Varighet: 1 timer
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

BYG-2201 Skriftlig eksamen Alta og Nettstudenter

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3502 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 13.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Re-exam
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3503 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 13.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ELE-3506 Written exam

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 07.10.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

FAR-1301 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.08.2019
Eksamensstart: 12:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

FAR-2101 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

FAR-3101 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

FAR-3401 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.08.2019
Eksamensstart: 12:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

FORGLU Forkurs i matematikk

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 21.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
1016, Skriverstua (IT-lab) Campus Alta Byggetrinn 1 Alta
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

HEL-6101 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 15.09.2019
Innleveringstidspunkt: 12:00

HEL-6102 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Innleveringsfrist: 31.08.2019
Innleveringstidspunkt: 12:00

HIF-3111 Paper

Eksamensform: Oppgave
Innleveringsfrist: 10.09.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

IGR1518 Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont sept 2019 123
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik

IGR1601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 01.10.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom filial Alta Filial Alta Alta
Filial Mo Filial Mo Mo i Rana

IGR1603 Del 1 Fysikk

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Kont FYSIKK 123 123 123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø

IGR1603 Del 2 Kjemi

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Kont. KJEMI 123 123 123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø

IGR1605 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Alta Filial Alta Alta
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø
Andre områder UTE_NETT Annet

IND-3001 written report of maximum 10 pages

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 21.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

INF-8810 Mappe 2

Eksamensform: Mappevurdering
Oppgaven utleveres: 01.05.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 31.08.2019
Innleveringstidspunkt: 23:59

ITE1805 Flervalgstest

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.08.2019

Informasjon: Flervalgstest CANVAS
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1813 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 30.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont.
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1816 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Filial Mo Filial Mo Mo i Rana
Andre områder UTE_NETT Annet

ITE1827 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1828 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 26.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1829 Prosessteknologi - Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 20.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1829 Elektronikk - Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 20.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1835 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik

ITE1845 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik

ITE1846 Skriftlig - Programmering i C++

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 24.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Kont C++
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1852 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik
Rom filial Alta Filial Alta Alta
Filial Mo Filial Mo Mo i Rana
Universitetssenteret på Svalbard Universitetssenteret på Svalbard Annet

ITE1856 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal Elektrobygget Narvik

ITE1857 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1860 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1861 VA-teknikk skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 20.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Kont VA-teknikk
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1862 Landmåling 4 - skriftlig eksamen Narvik

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer

Informasjon: Kont. Landmåling 4
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1888 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 25.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1900 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 16.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer

Informasjon: Kont
Eksamensrom Bygning Campus
Rom filial Bodø Filial Bodø Bodø

ITE1909 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 11.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1910 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 20.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-1003 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-1004 Muntlig prøve

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 22.08.2019

Informasjon: Eksamensoppgaven blir levert ut i WISEflow 20. august klokka 9. Muntlig prøve blir avholdt 22. august.
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

JUR-2003 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-2502 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 22.08.2019
Innleveringstidspunkt: 15:00

Informasjon: Foreløpig sensur, samt tid og sted for muntlig prøve publiseres i Canvas tirsdag 3.september. Muntlig prøve: torsdag 5. eller fredag 6. september.

JUR-2503 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 8 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-3003 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-3004 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 8 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-3052 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 02.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-3613 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

JUR-3614 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 06.09.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

KVI-2020 Hjemmeoppgave

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 26.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 02.09.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1003F Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 30.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1051 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1101 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1202 Skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 22.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

LER-1202F Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.08.2019
Varighet: 6 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

LER-1251 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1252 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

LER-1301 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 22.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

LER-1301F Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
1016, Skriverstua (IT-lab) Campus Alta Byggetrinn 1 Alta

LER-1302F Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

LRU-2350F Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 23.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
1016, Skriverstua (IT-lab) Campus Alta Byggetrinn 1 Alta

LRU-2351F Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 27.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

LRU-2504 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 22.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

LRU-3001 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 22.08.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom 4.248, leserom (Tromsø) Teorifagbygget hus 4 Tromsø

LRU-3680 Innlevering av prosjektoppgåve på 4000-5000 ord

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 19.08.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 23.08.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

MDV-1001 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 05.09.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

MED-3601 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 04.11.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
K1.04 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø