elseboine.jpg
elseboine.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ebo008@post.uit.no +4777623271 +47 95803144 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Else Målfrid Boine


Studieleder, sosialt arbeid

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor med grunnutdanning som sosionom. Mitt arbeidsfelt er formidling, undervisning og FoU virksomhet.

 

 • Saus, Merete; Boine, Else Målfrid. Young Sami men on the move: actors, activities, and aims for the future. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2019; Volum 15 (4). ISSN 1177-1801.s 368 - 376.s doi: 10.1177/1177180119874124.
 • Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete. Diehtobádji Sámis- geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieðalaš áigecála 2014 (1). ISSN 0805-4312.
 • Boine, Else Målfrid. Minoritetskultur i barnevernsinstitusjon. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 33 - 51.
 • Boine, Else Målfrid. Kultuvrralaš oaidnočuoggát ja dálkkodeapmi/ Kulturelle aspekter og behandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007; Volum 4 (1). ISSN 1503-6707.s 99 - 117.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse 2020-01-31 - 2020-01-31 2020.
 • Thorslund, Berit Dahle; Boine, Else Målfrid. Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og minoritetsområder i Norge?. Alta 2017 2017-06-12 - 2017-06-15 2017.
 • Jensen, Gro; Boine, Else Målfrid; Andersen, Ann-Mari. Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society. IFSW European Conference 2017 2017-05-28 - 2017-05-30 2017.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411. 2015.
 • Boine, Else Målfrid. Sámi almmáivuohta / den samiske maskuliniteten, innlegg på seminar: De tause stemmene i Sápmi den 22. og 23.10.2015. De tause stemmene i Sápmi 2015-10-22 - 2015-10-23 2015.
 • Boine, Else Målfrid. Gender Development - Are traditional Sami values transferred when young men move from Sami communities to the city? Side by side communication. 3rd International Indigenous Social Work Conference 3IISWC 2015-09-14 - 2015-09-18 2015.
 • Boine, Else Målfrid. SANKS Ungdomspsykiatrisk avdeling den 27.02.2014, Karasjok. Innlegg: Kulturelt faglig tilbud. SANKS Ungdomspsykiatisk avdeling - faglig oppdatering 2014-02-27 - 2014.
 • Boine, Else Målfrid. Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv. Møte vedr Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.
 • Boine, Else Målfrid. Gal jávoheapmi bagada - Den tause vil nok oppdra deg. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01854-6.s 150 - 165.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. 2012 ISBN 978-952-484-511-3.
 • Boine, Else Målfrid. Radiointervju om RKBU Nords forventninger til det nye barneombudet om samiskkulturelt barnevern. 2012.
 • Boine, Else Målfrid; Jenssen, Toril Synnøve. Kurs 1: Undervisningsopplegg “Hva betyr kulturell kompetanse i praksis?”. Landsdelssamlinga for PP-tjenesten og Statped Nord 2012-09-18 - 2012-09-20 2012.
 • Boine, Else Målfrid. Innlegg “Samisk kulturelt barnevern – hva er det og hvordan få det til?”. Arbeidsseminar om pilotprosjekt - Samiske forhold ved fylkesembetet 2012-10-24 - 2012-10-25 2012.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. Internundervisning for BUPA og RKBU, 2012-10-26 - 2012-10-26 2012.
 • Boine, Else Målfrid. Innlegg “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. SANKS konferanse. Samfunn og familier i endring 2012-10-30 - 2012-10-31 2012.
 • Boine, Else Målfrid. Innlegg: “Samiske fedres verdioverføring til egne sønner, -de skal ikke bli til rådighet for vinden.”. Samisk Nordisk mannskonferanse "Menns liv i en samisk kontekst" 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.
 • Boine, Else Målfrid. Innlegg: “Kulturorientert praksis.”. Nettverkssamling for barnevernledere, Alta. 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.
 • Boine, Else Målfrid. Foredrag på seminaret "Møter du samiske barn og deres familier i ditt arbeid? Drag, 18-19 mai Arr: SANKS, RKBU og RESAK. Innlegg: Kulturorientert praksis. Seminar: Møter du samiske barn i din praksis? 2011-05-18 - 2011-05-19 2011.
 • Boine, Else Målfrid. Barnevernkonferanse i Alta “Et barnevern til beste for samiske barn” oktober 2011, arrangører: Sametinget i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, Bufetat region nord og Høgskolen i Finnmark i forbindelse med deres 25 års jubileum for oppstart av barnevernutdanningen. Innlegg: Kulturorientert barnevern. Barnevernkonferansen “Et barnevern til beste for samiske barn" 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.
 • Boine, Else Målfrid. Forelesning for foreledre og fagpersonell - Tana/Utsjok skole, Finland den 18.11.2010 med tema: Árvofievrrideapmi áhččis bárdnái. På norsk: Om overføring av verdier fra far til sønn. Samisk innhold i skolen 2010-11-18 - 2010.
 • Boine, Else Målfrid. “Kulturorientert praksis, - en veileder”. BUS Nord Norge 2010. 2010.
 • Boine, Else Målfrid. Utvalget for bedre samarbeid mellom tjenester for utsatte barn og unge (Flatø-utvalget, forberedelsene til NOU 2009:22), juni 2009, sjette utvalgsmøte i Tromsø. Innlegg: Flerkulturell problematikk i forhold til sammensatte behov – med vekt på samiske barn. Presentasjon av kulturbegrepet og behovet for kulturell kompetanse i tjenestene. Utvalget for bedre samarbeid mellom tjenester for utsatte barn og unge (Flatø-utvalget, forberedelsene til NOU 2009:22), juni 2009, sjette utvalgsmøte 2009-06-09 - 2009.
 • Boine, Else Målfrid. 14th Biennal Conference of International Study Association on Teachers and Teaching, University of Lapland, Rovaniemi – Finland, juni 2009. Innlegg: Important value in Sami society - Symposium 5: Child Welfare Education in Sami region. 14th Biennal Conference of International Study Association on Teachers and Teaching 2009-06-01 - 2009-07-01 2009.
 • Boine, Else Målfrid. ”Samisk kulturkompetanse og nettverksbygging – fase 2” .Forslag til modell for utvikling og vedlikehold av kulturkompetanse i barneverntjenestene. BUS Nord Norge 3/2008. 2008.
 • Boine, Else Målfrid. Nordisk Samisk likestillingskonferanse i Oslo, 19. og 20. april 2007. Innlegg på samisk: Generasjoners overføringer. Nordisk Samisk likestillingskonferanse i Oslo, 19. og 20. april 2007. Innlegg: Generasjoners overføringer. 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Boine, Else Målfrid. NOPUS seminar om Gränsöverkridande och nättverksbaserat samarbete. 6-7 nov 2007 i Levi, Kittilä – Finland. Innlegg: Áhčis bárdnai.På norsk; Fra far til sønn. Seminar: Gränsöverkridande och nättverksbaserat samarbete. 2007-11-06 - 2007-11-07 2007.
 • Boine, Else Målfrid. Ii gii ge ollesolmmoš ge liiko jus gii nu livče nu čuru das birra jorramin - Selv ingen voksne hadde likt at noen surret rundt der som en flue. Verdioverføring fra far til sønn - i en samisk kontekst. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 127 - 141.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Artikler:

  Boine, E M (2012): "Minoritetkultur i en barnevernsinstitusjon." Gürgens Gjærum R, Saus M, Strandbu A (red) Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk, tidsskrift for børene- og ungdomskultur. Issn 0907-6581.

  Boine E M & Saus, M (2012): "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat.Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier, se vedlegg.


  Forskningsinteresser

  FoU virksomhet og interesser:

  - Kulturorientert barnevern og sosialt arbeid.

  - Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger.

  - Utvikling og tilrettelegging av kulturelt tilpassede tilnærmingsformer og metoder i barneverns- og sosialt arbeid.   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Etter sosionomutanningen i 1984 og fram til til 2003 har jeg bred erfaring fra praksis i indre Finnmark, blant annet som konsulent og leder i barneverntjenesten og PPT. I denne tiden var jeg ansatt i Sametinget i tre år, med ansvar for saksbehandling av helse- og prosjektmidler. Hovedfag i sosialt arbeid ble ferdigført i 2005, og arbeidet deretter et år i fosterhjemtjenesten i Tromsø, Bufetat Nord. Fra 2006 har virksomheten omfattet prosjektarbeid om samiske perspektiver i barnevernsarbeid, på Barnevernets Utviklingssenter for Nord-Norge, og fra januar 2011 - november 2013 på RKBU, Helsefak. Siden da har jeg jobbet på IBSA - institutt for barnevern og sosialt arbeid, Finnmarksfakultetet.


  Alta, Btr. 1-2-3

  Vedlegg: