Bahar Kucuk


Doctoral Research Fellow


 • Heid Nøkleby, Maria Julia Bidonde Torre, Lars Jørun Langøien, Bahar Kucuk :
  Foreldres bruk av mobile skjermer og samspill med barn 0-6 år: en systematisk oversikt
  Folkehelseinstituttet 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Gunn Elisabeth Vist, Christine Hillestad Hestevik, Louise Forsetlund, Gyri Hval, Vigdis Underland, Bahar Kucuk m.fl.:
  Forskningskart om behandling av sykdommer hos kvinner
  Folkehelseinstituttet 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Jan Marcus Sverre, Geir Smedslund, Anna Karina Stoinska-Schneider, Bahar Kucuk, Monica Gomez Castaneda, Tonje Lehne Refsdal m.fl.:
  Første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme: en fullstendig metodevurdering
  Folkehelseinstituttet 2022 ARKIV / FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →