No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for økonomi og innkjøp ragnhild.brenn@uit.no +4777645771 Tromsø ADM B 252

Brenn, Ragnhild


Virksomhetscontroller

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetscontroller

Forvaltning, rådgivning og bistand knyttet til økonomistyring bevilgningsøkonomien. Herunder utførelse og kvalitetssikring av hovedfordeling, budsjettprosessen, økonomirapportering til styret o.a.