Hans Olav Melberg


Professor, Helseøkonomi og helsetjenesteforskning, Leder faggruppe for helsetjenesteforskning


 • Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, Hans Olav Melberg :
  Penger, prinsipper og prioritering
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2023 DOI
 • Johan Burisch, Mirabella Zhao, Selwyn Odes, Peter De Cruz, Severine Vermeire, Charles N Bernstein m.fl.:
  The cost of inflammatory bowel disease in high-income settings: a Lancet Gastroenterology & Hepatology Commission
  The Lancet Gastroenterology and Hepatology 2023 DOI
 • Mirabella Zhao, Sandre Svatun Lirhus, Mikael Lördal, Ebbe Langholz, Torben Knudsen, Markku Voutilainen m.fl.:
  Therapeutic management and outcomes in inflammatory bowel diseases, 2010 to 2017 in cohorts from Denmark, Sweden and Norway
  Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2022 DOI
 • Kristina Malene Ødegaard, Sandre Svatun Lirhus, Hans Olav Melberg, Jonas Hallen, Sigrun Halvorsen :
  A nationwide registry study on heart failure in Norway from 2008 to 2018: variations in lookback period affect incidence estimates
  BMC Cardiovascular Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Kristina Malene Ødegaard, Sandre Svatun Lirhus, Hans Olav Melberg, Jonas Hallen, Sigrun Halvorsen :
  Adherence and persistence to pharmacotherapy in patients with heart failure: a nationwide cohort study, 2014–2020
  ESC Heart Failure 2022 ARKIV / DOI
 • Christoffer Bugge, Stein Kaasa, Erik Magnus Sæther, Hans Olav Melberg, Ivar Sønbø Kristiansen :
  What are determinants of utilisation of pharmaceutical anticancer treatment during the last year of life in Norway? A retrospective registry study
  BMJ Open 2021 DOI
 • Snorre Kverndokk, Hans Olav Melberg :
  Using fees to reduce bed-blocking: a game between hospitals and long-term care providers
  European Journal of Health Economics 2021 OMTALE / DOI
 • Karoline Anisdahl, Sandre Svatun Lirhus, Asle Wilhelm Medhus, Bjørn Moum, Hans Olav Melberg, Marte Lie Høivik :
  First-line biologic treatment of inflammatory bowel disease during the first 12 months after diagnosis from 2010 to 2016: a Norwegian nationwide registry study
  Scandinavian Journal of Gastroenterology 2021 ARKIV / DOI
 • Sandre Svatun Lirhus, Marte Lie Høivik, Bjørn Moum, Karoline Anisdahl, Hans Olav Melberg :
  Incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in norway and the impact of different case definitions: A nationwide registry study
  Clinical Epidemiology 2021 ARKIV / DOI
 • Reidar Fossmark, Maya Olaisen, Tom Christian Martinsen, Hans Olav Melberg :
  Factors associated with the persistence of oral 5-aminosalicylic acid monotherapy in ulcerative colitis: a nationwide Norwegian cohort study
  Therapeutic Advances in Gastroenterology 2021 ARKIV / DOI
 • Kristina Malene Ødegaard, Jonas Hallen, Sandre Svatun Lirhus, Hans Olav Melberg, Sigrun Halvorsen :
  Incidence, prevalence, and mortality of heart failure: a nationwide registry study from 2013-2016
  ESC Heart Failure 2020 ARKIV / DOI
 • Lars Asphaug, Hans Olav Melberg :
  The Cost-Effectiveness of Multigene Panel Testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer in Norway
  Medical Decision Making Policy & Practice 2019 DOI
 • Lars Asphaug, Maja Thiele, Aleksander Krag, Hans Olav Melberg :
  Cost‐Effectiveness of Noninvasive Screening for Alcohol‐Related Liver Fibrosis
  Hepatology 2019 DOI
 • Hans Olav Melberg, Lars Asphaug :
  Health Economics and Fatty Liver Disease
  Springer Nature 2019 DOI
 • Camilla Beck Olsen, Hans Olav Melberg :
  Did adolescents in Norway respond to the elimination of copayments for general practitioner services?
  Health Economics 2018 ARKIV / DOI
 • Sandre Svatun Lirhus, Marte Lie Høivik, Bjørn Moum, Hans Olav Melberg :
  Regional differences in anti-TNF-a therapy and surgery in the treatment of inflammatory bowel disease patients: a Norwegian nationwide cohort study
  Scandinavian Journal of Gastroenterology 2018 ARKIV / DOI
 • Elin Kjelle, Linn Kleven, Hilde M Olerud, Hans Olav Melberg :
  Cost analysis of mobile radiography services for nursing home residents in Southeast Norway
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2018 ARKIV / DOI
 • Hans Olav Melberg :
  Samhandlingsreformen og kausal inferens
  Michael quarterly. Supplement 2017 ARKIV
 • Jan Blomqvist, Raitasalo Kirsimarja, Hans Olav Melberg, Dirk Schreckenberg, Christine Peschel, Justyna klingemann m.fl.:
  Popular images of addiction in five European countries
  Oxford University Press 2016 DOI
 • Trygve Ottersen, Reidun Førde, Meetali Kakad, Alice Kjellevold, Hans Olav Melberg, Atle Moen m.fl.:
  A new proposal for priority setting in Norway: Open and fair
  Health Policy 2016 DOI
 • Justin E. Bekelman, Scott D. Halpern, Carl Rudolf Blankart, Julie P. Bynum, Joachim Cohen, Robert Fowler m.fl.:
  Comparison of site of death, health care utilization, and hospital expenditures for patients dying With cancer in 7 developed countries
  Journal of the American Medical Association (JAMA) 2016 DOI
 • Camilla Beck Olsen, Hans Olav Melberg :
  Påvirker egenandeler ungdoms legebesøk?
  Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ARKIV / DOI
 • Hans Olav Melberg, Camilla Beck Olsen, Kine Pedersen :
  Did hospitals respond to changes in weights of Diagnosis Related Groups in Norway between 2006 and 2013?
  Health Policy 2016 DOI
 • Terje P. Hagen, Hans Olav Melberg :
  Liggetider og reinnleggelser før og etter Samhandlingsreformen.
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 DOI
 • Hans Olav Melberg, Ida Eriksen :
  The effects of introducing an electronic prescription system with no copayments
  Health Economics Review 2015 DOI
 • Emma Medin, Fanny Goude, Hans Olav Melberg, Fabrizio Tediosi, Eva Belicza, Mikko Peltola :
  European regional differences in all-cause mortality and length of stay for patients with hip fracture
  Health Economics 2015 DOI
 • Steinar Holden, Oona Borghild Dunlop, Styrk Fjærtoft Vik, Ingrid Hjort, Simen Markussen, Hans Olav Melberg m.fl.:
  Holden-IV (covid-19) Hovedrapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak
  2022
 • Reidar Fossmark, Maya Olaisen, Tom Christian Martinsen, Hans Olav Melberg :
  Forskjeller i medikamentoverlevelse mellom perorale mesalazin-preparater som monoterapi ved ulcerøs colitt
  2020
 • Reidar Fossmark, Maya Olaisen, Tom Christian Martinsen, Hans Olav Melberg :
  P760 Differences in persistence of oral mesalazine preparations as monotherapy in patients with ulcerative colitis
  Journal of Crohn's and Colitis 2020 DOI
 • Linda Hildegard Bergersen, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Evandro Fei Fang, Olav Gjelsvik, Lene Hystad Hove, Janicke Liaaen Jensen m.fl.:
  Vi må kunne tenke nytt om alderdom
  2020 FULLTEKST / DATA
 • Tore Tennøe, Hilde Lovett, Erik Fosse, Siri B Hatlen, Steinar Madsen, Damoun Nassehi m.fl.:
  Kunstig Intelligens og Norske Helsedata
  2019
 • Hans Olav Melberg :
  Value in health: How it is defined and used in priority setting and pricing in Norway
  HealthcarePapers 2019 DOI
 • Elin Kjelle, Linn Kleven, Hilde M Olerud, Hans Olav Melberg :
  Radiography on wheels for nursing home residents may reduce healthcare costs
  2018
 • Hans Olav Melberg :
  Helse-Norge trenger tvil – ikke bare heiarop
  Dagens medisin 09. mars 2018
 • Hans Olav Melberg :
  Obama-reformen – og norsk helsepolitikk
  Dagens medisin 05. mai 2018
 • Hans Olav Melberg :
  Hvorfor koster diamanter mer enn vann?
  Dagens medisin 2018
 • Hans Olav Melberg :
  Registertilgang i molboland?
  Dagens medisin 2018
 • Hilde Lovett, Damoun Nassehi, Erik Fosse, Siri B Hatlen, Steinar Madsen, Hans Olav Melberg m.fl.:
  Kunstig Intelligens - Muligheter, Utfordringer og en Plan for Norge
  2018
 • Phoi Phoi Diep, Hans Olav Melberg, Lorentz Brinch, Jochen Buechner, Yngvar Fløisand, Thobias Gedde-Dahl m.fl.:
  Cost-utility of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Norway
  Bone Marrow Transplantation 2018 DOI
 • Phoi Phoi Diep, Hans Olav Melberg, Lorentz Brinch, Jochen Buechner, Yngvar Fløisand, Thobias Gedde-Dahl m.fl.:
  Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Norway 1974-2009: Cost-utility and survival in children and young adults
  2017
 • Hans Olav Melberg :
  Skal det være en app –eller to?
  Dagens medisin 18. januar 2016
 • Hans Olav Melberg :
  Medisiner i ingenmannsland – mens tiden går…
  Dagens medisin 18. april 2016
 • Hilde Lovett, Tore Tennøe, Ola Dale, Nils Jørgen Langtvedt, Hans Olav Melberg, Steinar Madsen m.fl.:
  Mobile Selvtester
  2016
 • Hans Olav Melberg :
  Helse og finansiering i Norge
  2015
 • Hans Olav Melberg :
  Effekter av politiske reformer: Hvorfor går det ofte galt?
  2015
 • Hans Olav Melberg :
  Bruker vi de store pengene på de største problemene?
  2015
 • Hans Olav Melberg :
  Hellig helse - og prislapp på slutten av livet?
  Dagens medisin 10. mars 2014 FULLTEKST
 • Hans Olav Melberg :
  Statsbudsjettet: Raskere og mer private symfonier
  Dagens medisin 27. oktober 2014 FULLTEKST
 • Hans Olav Melberg :
  Nye regler for prioritering
  2014
 • Hans Olav Melberg :
  Jordbær, finansiering - og informasjon i norsk helsevesen
  Dagens medisin 08. september 2014 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er bredt interessert og engasjert i ulike forskningspørsmål innen helseøkonomi og helsetjenesteforskning. Spesielt fokuserer jeg mye på hvordan man kan bruke store registerdata (Norsk Pasientregister mm) for å svare på spørsmål som: Hva er innvirkningen av sykdommer på arbeidsevnen? Hva er effekten av politiske reformer og endringer i refusjonsordninger på forbruket av helsetjenester? Hvordan reagerer sykehus og kommuner på endringer i økonomiske insentiver innen helse, for eksempel endringer i gebyret kommunen må betale for pasienter som er klare for utskrivelse, men må bli på sykehuset. Hva er riktig balanse mellom fastlønn om bonusbaserte finansieringssystemer?

   

   

  Undervisning

  HEL 3007 Health Economics