No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for arktisk og marin biologi andreas.evenstad@uit.no +4777645805 Her finner du meg

Andreas Evenstad


Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Bioinformatiker på NFR prosjektet «Interaksjoner mellom opto- og epigenetiske nettverk i parasittiske snylteplanter». Prosjektet skal belyse kausale relasjoner mellom lys-regulert genuttrykk og epigenetiske modifikasjoner i genomet til snylteplanteslekten Cuscuta som en del av parasittens angripsstrategi.

Vitenskapelige arbeidsområder


  • Marit Frederikke Markussen Bjorbækmo, Andreas Evenstad, Line Lieblein Røsæg, Anders Kristian Krabberød, Ramiro Logares :
    The planktonic protist interactome: where do we stand after a century of research?
    The ISME Journal 2019 ARKIV / DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →