#
Foto: Fotograf: Ernst Furuhatt

Edvine Larssen


1013 Professor

Stillingsbeskrivelse

Edvine Larssen er kunstner og professor ved kunstakademiet UiT fra oktober 2020. Hun har en PhD. ekvivalent fra 2018 gjennom Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet NTNU. Øvrig utdanning er: CCA Kitakyushu, Japan, International Artist Research Programme, Post Graduate Diploma, 2007, Kunstakadmiet i Trondheim NTNU, MFA 2005, Kingston University, London, Fine Art Sculpture, Ba. with Honours, 2001. Larssen deltar som kunstner og forsker på et Post.Doc.nivå i det tverrfaglige forskningsprosjektet 3F (Fellesskapte forståelser av fellesskap) i samarbeid med Sosiologisk Poliklinkk i Trondheim og LevArt, et kuratorisk samtidskunstprosjekt i offentlig regi i Levanger. 3F er ledet av professor i sosiologi ved NTNU - Aksel Tjora, som en del av det nordiske forskningsprosjektet: Kunst og sosiale fellesskap, initiert og finansiert av Norsk kulturråd. Larssens rolle er hovedsakelig knyttet opp mot metodeutvikling i skjæringspunktet kunstnerisk utviklingsarbeid og sosiologi. Hun har tidligere hatt undervisningsoppdrag ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU, som veileder på Master og Bachelornivå, og hun har holdt skrivekurs for Bachelorstudenter. Hun har fungert som midtveis-opponenent for en stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved arkitektutdanningen NTNU. Hun har vært moderator og veileder i stipendiatseminar for PKU og har arbeidet som veileder ved SAAR (Summer Academy for Artistic Research) for stipendiater fra hele norden. Hun har også gjennomført uttallige undervisningsturneer i Den Kulturelle Skolesekken og hatt sensoroppdrag ved Kunstakademiet UiT og NTNU, og ved OsloMet. Larssen er for tiden styreleder ved TSSK (Trøndelag senter for samtidskunst), og har tidligere hatt styreverv i UKS (Unge Kunstneres Samfunn), Trondheim kunstmuseum, TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og har vært stipendiatrepresentant i NRKU (Nasjonalt Råd for Kunstnerisk Utviklingsarbeid). Hun har ellers gjennomført flere oppdrag som kunstfaglig konsulent for KORO.

Se for øvrig presentasjon på: www.edvinelarssen.com


 • Larssen, Hanne Edvine. At any given moment. 2016 ISBN 978-82-690297-1-0.
 • Larssen, Edvine. Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture. What 間[Ma] does, or what 間[Ma] could do. As a traveling concept journeying through a series of site bound artworks made for disparate spaces in Norway 2013 – 2016.. 2018 ISBN 978-82-7551-209-1.
 • Larssen, Edvine. Situations/Situasjoner. Performativt verk 2017-12-02 - 2018-01-07 2017.
 • Larssen, Edvine. Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture.. 2017.
 • Larssen, Edvine. Pust.. Installasjon 2015-08-08 - 2015-08-25 2015.
 • Larssen, Edvine. At any given moment. 2015.
 • Larssen, Hanne Edvine. At any given moment. Deep Sites. En internasjonal utstilling bestående av en serie soloverk. (data) 2014-09-07 - 2014-09-20 2014.
 • Larssen, Hanne Edvine. Unforgettable Vision of Darkness. Installasjon 2013-11-01 - 2013-11-24 2013.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  CV

   

   


  KUNSTAKADEMIET 4415

  Klikk for større kart