ID_Bilde_KFV_030616.jpg
ID_Bilde_KFV_030616.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kirsten.f.vennebo@uit.no 77660494 +47 905 40 905 Tromsø MV.110 C 109E

Vennebo, Kirsten Foshaug


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Forskning med fokus på ledelse i innovativt arbeid i skoler og skolelderutdanning. Undervisning og veiledning i utdanningsprogrammer for ledere innen utdanning. Utviklingsveileder i desentralisert kompetanseutvikling.


 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research 2021. ISSN 0965-0792.s doi: 10.1080/09650792.2021.1934710.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit; Nilsen, Nils Ole. Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 195 - 219.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug. How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership 2020. ISSN 2564-7261.s doi: 10.30828/real/2020.2.7.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces.. Educational Management Administration & Leadership 2020. ISSN 1741-1432.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. A supportive tool for principals in guiding professional group discussions.. Educational Research 2020. ISSN 0013-1881.s doi: 10.1080/00131881.2020.1796518.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug. A study of case-based problem-solving work in groups of principals participating in a school leadership programme. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-32131-4.s 108 - 125.
 • Postholm, May Britt; Vennebo, Kirsten Foshaug. The texts in context. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-32131-4.s 1 - 12.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Halvorsen, Kjell Atle. Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research 2019. ISSN 0965-0792.s 1 - 17.s doi: 10.1080/09650792.2019.1566084.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Leading professional group discussions: a challenge for principals?. International Journal of Leadership in Education 2019. ISSN 1360-3124.s 1 - 15.s doi: 10.1080/13603124.2018.1562099.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider?. FoU i praksis 2018 (3). ISSN 1504-6893.s 51 - 68.
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin; Vennebo, Kirsten Foshaug. Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (4). ISSN 1504-9922.s 145 - 165.s doi: 1504-9922.
 • Jensen, Ruth; Vennebo, Kirsten Foshaug. How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning 2016; Volum 28 (6). ISSN 1366-5626.s 338 - 354.s doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug. Innovative work in school development: exploring leadership enactment. Educational Management Administration & Leadership 2016. ISSN 1741-1432.s doi: 10.1177/1741143215617944.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli. The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change 2014. ISSN 1389-2843.s doi: 10.1007/s10833-014-9234-0.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli. School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education 2011. ISSN 1360-3124.s doi: 10.1080/13603124.2011.624642.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design. 2007 ISBN 978-82-997407-1-5.s 151 - 164.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. (data) Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 257 - 280.
 • Postholm, May Britt; Vennebo, Kirsten Foshaug. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-32131-4.s 91 - 107.
 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Aas, Marit. Group coaching for school leadership development. European Education Research Association, ECER 2019-09-02 - 2019-09-06 2019.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Aksjonsforskning. Lederseminar 2018-12-14 - 2018-12-14 2018.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune. Lederseminar 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Emstad, Anne Berit; Vennebo, Kirsten Foshaug. Mentoring and Coaching in National School Leadership Programmes: The Experience of Participating School Leaders in Norway, Sweden and New Zealand. European Conference on Educational Research ECER 2018-09-04 - 2018-09-07 2018.
 • Jensen, Ruth; Vennebo, Kirsten Foshaug. Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT. ISCAR 2017 2017-08-29 - 2017.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Jensen, Ruth. Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development. AERA 2016-04-07 - 2016-04-12 2016.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Jensen, Ruth. Case based Teaching and Learning in School Leadership Development. ECER 2016 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Jensen, Ruth; Vennebo, Kirsten Foshaug. The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research. ECER 2017 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Jensen, Ruth; Vennebo, Kirsten Foshaug. How "soft power" becomes visible in leadership development of principals. School Leadership Symposium 2016-09-01 - 2016.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Jensen, Ruth. The use of authentic cases in school leadership program. NERA 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli; Krumsvik, Rune Johan. School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. 2015.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin; Jensen, Ruth. Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges. ECER 2015-09-07 - 2015-09-11 2015.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli. Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry. The Second International Congress of International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) 2011-09-05 - 2011-09-10 2011.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli. Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools. ISCAR 2011: Enhancing the cultural and the activity approach for the new generation development in a global world 2011-09-05 - 2011-09-10 2011.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Professional development: Providing tools or rules for professional action?. NERA 2011 - Rights and Education 2011-03-10 - 2011-03-12 2011.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence. The 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement Conference, 2010 (ICSEI ) 2010-01-05 - 2010-01-08 2010.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug. Innovative work in schools: The function and distribution of leadership. The 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 2009-03-05 - 2009-03-07 2009.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug. Evaluering i og av prosjekter. Deltakersamling ”Kunnskapsløftet - Fra ord til handling” 2008-10-30 - 2008-10-30 2008.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools. Studies of knowledge in practice: Approaches and units of analysis in empirical case studies 2008-10-27 - 2008-10-28 2008.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership. The Second International Congress of International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) 2008-09-06 - 2008-09-13 2008.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Implementing or innovating? Challenges of leadership. The 36th Congress of the Nordic Educational Research Association 2008-03-06 - 2008-03-08 2008.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Prosjektledelse. Deltakersamling "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" 2008-10-21 - 2008-10-21 2008.
 • Ottesen, Eli; Vennebo, Kirsten Foshaug. Net based learning for educational leaders: challenges of design and organisation. NERA 2007 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Innovasjon og ledelse relatert til skoleutvikling som inkluderer digitalisering. Profesjonsutvikling for skoleledere.   MV.110 C 109E

  Klikk for større kart