Kristin-Woll.JPG-Bredde-180px-
Kristin-Woll.JPG-Bredde-180px-
Institutt for samfunnsvitenskap kristin.woll@uit.no +4777646562 924 12 728 Tromsø HHT 02.417

Kristin Woll


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Foreleser i følgende kurs:

Kreativitet og innovasjon (Bachelor Ledelse, Innovasjon og Marked)

Nyere perspektiv på ledelse  (Master)

Culture and Etichs in Business development (Master)

Venture Creation (Master)


 • Hilde Marie Pettersen, Kjell Arne Røvik, Kristin Woll:
  Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig
  Universitetsforlaget 2021
 • Kristin Woll:
  Creating value with seasonal workers through psychological contracts
  Routledge 2017 Ekstern lenke
 • Mikko Moilanen, Stein Østbye, Kristin Woll:
  Non-R&D SMEs: External knowledge, absorptive capacity and product innovation
  Small Business Economics 2014 Ekstern lenke
 • Kristin Woll:
  Innovasjon blant annsatte
  Cappelen Damm Akademisk 2013
 • Lene Foss, Kristin Woll, Mikko Moilanen:
  Creativity and implementation of new ideas: Do organizational structure, work environment and gender matter?
  International Journal of Gender and Entrepreneurship 2013 Ekstern lenke
 • Jan Yngve Sand, Erlend Bullvåg, Geir Bye, Anne Espelien, Eirik Inge Mikkelsen, Mikko Moilanen, Sindre Myhr, Kristin Woll, Stein Østbye:
  Et kunnskapsbasert Nord-Norge
  2012
 • Gørill Warvik Vedeler, Kristin Woll:
  Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune
  2012
 • Mikko Moilanen, Stein Østbye, Kristin Woll:
  Happy together? External knowledge, absorptive capacity and product innovation
  2012
 • Mikko Moilanen, Stein Østbye, Jan Yngve Sand, Kristin Woll:
  Need is the mother of all innovations?
  2012
 • Kjersti Eeg Skudal, Kristin Woll:
  Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health
  2007
 • Kristin Woll, Kjersti Eeg Skudal:
  Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health
  2007
 • Kristin Woll:
  A new model for investigating creativity and innovation
  2007
 • Kristin Woll:
  Hva fremmer og hemmer innovasjon
  2004
 • Kristin Woll:
  Kommunikasjon i omstilling. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver
  2003
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Kreativitet og innovasjon i norske energiselskaper. Betingelser for utvikling av nye ideer og implementering av nye ideer i organisasjoner. Sammenligning mellom norske og internasjonale selskaper. Motivasjon, arbeidsmiljø og ledelse som viktige betingelser for vekst og verdiskapning.


  Medlem i forskningsgruppe  Vedlegg:

  • CV (doc)