Personkort bilde

Kristin Woll

Førsteamanuensis Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kreativitet og innovasjon i norske energiselskaper. Betingelser for utvikling av nye ideer og implementering av nye ideer i organisasjoner. Sammenligning mellom norske og internasjonale selskaper. Motivasjon, arbeidsmiljø og ledelse som viktige betingelser for vekst og verdiskapning.

Foreleser i følgende kurs:

Kreativitet og innovasjon (Bachelor Ledelse, Innovasjon og Marked)

Nyere perspektiv på ledelse  (Master)

Culture and Etichs in Business development (Master)

Venture Creation (Master)

 • Woll, Kristin. Creating value with seasonal workers through psychological contracts. Routledge 2017 (67) ISBN 978-1-138-18330-8. ISSN 2574-9323.s doi: 10.4324/9781315645919-12.

 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Woll, Kristin. Non-R&D SMEs: External knowledge, absorptive capacity and product innovation. Small Business Economics 2014; Volum 43 (2). ISSN 0921-898X.s 447 - 462.s doi: 10.1007/s11187-014-9545-9.

 • Foss, Lene; Woll, Kristin; Moilanen, Mikko. Creativity and implementation of new ideas: Do organizational structure, work environment and gender matter?. International Journal of Gender and Entrepreneurship 2013; Volum 5 (3). ISSN 1756-6266.s 298 - 322.s doi: 10.1108/IJGE-09-2012-0049.

 • Woll, Kristin. Innovasjon blant annsatte. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.

 • Woll, Kristin. Kommunikasjon i omstilling. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2003 ISBN 8256258624.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Woll, Kristin. Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune. 2012.

 • Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein. Et kunnskapsbasert Nord-Norge. 2012.

 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Woll, Kristin. Happy together? External knowledge, absorptive capacity and product innovation. The 15th Uddevalla Symposium 2012-06-14 - 2012.

 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Sand, Jan Yngve; Woll, Kristin. Need is the mother of all innovations?. INBAM 2012-03-20 - 2012.

 • Skudal, Kjersti Eeg; Woll, Kristin. Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health. EGOS. The 23rd EGOS Colloquium 2007 2007-07-04 - 2007-07-09 2007.

 • Woll, Kristin; Skudal, Kjersti Eeg. Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health. Neondagene. 2007-11-20 - 2007-11-22 2007.

 • Woll, Kristin. A new model for investigating creativity and innovation. Neondagene . Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2007-11-20 - 2007-11-22 2007.

 • Woll, Kristin. Hva fremmer og hemmer innovasjon. utenTitteltekst 2004-09-17 - 2004-09-17 2004.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Woll, Kristin. Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune. 2012.

 • Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein. Et kunnskapsbasert Nord-Norge. 2012.

 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Woll, Kristin. Happy together? External knowledge, absorptive capacity and product innovation. The 15th Uddevalla Symposium 2012-06-14 - 2012.

 • Moilanen, Mikko; Østbye, Stein; Sand, Jan Yngve; Woll, Kristin. Need is the mother of all innovations?. INBAM 2012-03-20 - 2012.

 • Skudal, Kjersti Eeg; Woll, Kristin. Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health. EGOS. The 23rd EGOS Colloquium 2007 2007-07-04 - 2007-07-09 2007.

 • Woll, Kristin; Skudal, Kjersti Eeg. Micro-Consequences of Macro-Ideas in Energy and Health. Neondagene. 2007-11-20 - 2007-11-22 2007.

 • Woll, Kristin. A new model for investigating creativity and innovation. Neondagene . Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2007-11-20 - 2007-11-22 2007.

 • Woll, Kristin. Hva fremmer og hemmer innovasjon. utenTitteltekst 2004-09-17 - 2004-09-17 2004.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Vedlegg:
  • CV (doc)