Dummy personkort bilde

Line Andersrød

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring Seksjon for digitale basistjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ansvarsområder: lastbalanserere og brannmur
Annet: Prosjektleder. Nettverk lokalt ved UiT i Harstad

[Loading...]