No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsmedisin rigmor.berg@uit.no 90802240 Tromsø

Rigmor Berg


Professor II

Stillingsbeskrivelse

Undervisnings- og fagutviklingsoppgaver innenfor fagene kunnskapshåndtering, med spesielt anvar for undervisning og veiledning på Master of Public Health (MPH) programmet. Forskning innen folkehelse, med hovedvekt på seksuell helse.

Vitenskapelige arbeidsområder

Error rendering componentForskningsinteresser

Evidensbasert praksis, seksuell helse, kvinnelig kjønnslemlestelse, stigma relatert til seksuelle minioriteter og hiv-positive personer, forebygging av hiv, kjøp og salg av sex

Undervisning

Kunnskapshåndtering