Torill Jensen


Universitetslektor i ernæring, Fagenhetsleder for forebygging og helsefremming

Stillingsbeskrivelse

Mine undervisningsoppgaver er hovedsakelig knyttet til bachelorprogrammet i ernæring innenfor tematikker som matvarenes sammensetning, deres bruk og rolle i kostholdet, sammenhengen mellom kosthold og helse, kunnskap om tiltak for å fremme sunne kostvaner i befolkningen, global ernæring, samt ernæringsepidemiologi. Arbeidsoppgavene omfatter utvikling og gjennomføring av undervisning, eksamen og sensur, samt veiledning av bachelor og masteroppgaver.


 • Elise Marlen Paulsen, Karin Charlotta Maria Rylander, Magritt Brustad, Torill Miriam Enget Jensen :
  Pre-diagnostic intake of vitamin D and incidence of colorectal cancer by anatomical subsites: the Norwegian Women and Cancer Cohort Study (NOWAC)
  British Journal of Nutrition 2023 ARKIV / DOI
 • Carlota Castro-Espin, Catalina Bonet, Marta Crous-Bou, Verena Katzke, Charlotte Le Cornet, Franziska Jannasch m.fl.:
  Dietary patterns related to biological mechanisms and survival after breast cancer diagnosis: results from a cohort study
  British Journal of Cancer 2023 ARKIV / DOI
 • Elom K. Aglago, Amanda J. Cross, Elio Riboli, Veronika Fedirko, David J. Hughes, Agnes Fournier m.fl.:
  Dietary intake of total, heme and non-heme iron and the risk of colorectal cancer in a European prospective cohort study
  British Journal of Cancer 2023 ARKIV / DOI
 • Lucie Lécuyer, Nasser Laouali, Vivian Viallon, Fanny Artaud, James R. Hébert, Nitin Shivappa m.fl.:
  Associations between dietary inflammatory scores and biomarkers of inflammation in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort
  Clinical Nutrition 2023 ARKIV / DOI
 • Torill Miriam Enget Jensen, Tonje Bjørndal Braaten, Bjarne K. Jacobsen, Daniel B. Ibsen, Guri Skeie :
  Replacing red and processed meat with lean or fatty fish and all-cause and cause specific mortality in Norwegian women. the Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC): A prospective cohort study
  British Journal of Nutrition 2023 ARKIV / DOI
 • Fjorida Llaha, Valerie Cayssials, Marta Farràs, Antonio Agudo, Maria Sandström, Anne Kirstine Eriksen m.fl.:
  Adherence to mediterranean diet and the risk of differentiated thyroid cancer in a European cohort: The EPIC study
  Frontiers in Nutrition 2022 ARKIV / DOI
 • Lucie Lécuyer, Nasser Laouali, Laure Dossus, Nitin Shivappa, James R. Hébert, Antonio Agudo m.fl.:
  Inflammatory potential of the diet and association with risk of differentiated thyroid cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort
  European Journal of Nutrition 2022 ARKIV / DOI
 • Torill Miriam Enget Jensen, Tonje Bjørndal Braaten, Bjarne Koster Jacobsen, Guri Skeie :
  Non‑linear associations between healthy Nordic foods and all‑cause mortality in the NOWAC study: a prospective study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Isabel Iguacel, Julie A. Schmidt, Aurora Perez-Cornago, Heleen Van Puyvelde, Ruth C. Travis, Magdalena Stepien m.fl.:
  Associations between dietary amino acid intakes and blood concentration levels
  Clinical Nutrition 2021 DOI
 • Isabel Iguacel, Aurora Perez-Cornago, Julie A. Schmidt, Heleen Van Puyvelde, Ruth Travis, Corinne Casagrande m.fl.:
  Evaluation of protein and amino acid intake estimates from the EPIC dietary questionnaires and 24-h dietary recalls using different food composition databases
  NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases 2021 ARKIV / DOI
 • Ena Huseinovic, Anna Winkvist, Heinz Freisling, Nadia Slimani, Heiner Boeing, Genevieve Buckland m.fl.:
  Timing of eating across ten European countries - Results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) calibration study
  Public Health Nutrition (PHN) 2018 ARKIV / DOI
 • Torill Enget, Tonje Braaten, Bjarne K. Jacobsen, Runa Borgund Barnung, Anja Olsen, Guri Skeie :
  Adherence to the Healthy Nordic Food Index in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) cohort
  Food & Nutrition Research (FNR) 2018 ARKIV / DOI
 • Ena Huseinovic, Anna Winkvist, Nadia Slimani, Mi-Kyung Park, Heinz Freisling, Heiner Boeing m.fl.:
  Meal patterns across ten European countries - Results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) calibration study
  Public Health Nutrition (PHN) 2016 ARKIV / DOI
 • Torill Miriam Enget Jensen, Tonje Bjørndal Braaten, Bjarne K. Jacobsen, Runa Borgund Barnung, Anja Olsen, Guri Skeie :
  Corrigendum to: Adherence to the Healthy Nordic Food Index in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) cohort (Food Nutr Res 2018; 62: 1339. 10.29219/fnr.v62.1339)
  Food & Nutrition Research (FNR) 2024 DOI
 • Torill Miriam Enget Jensen :
  Nytt fra norsk ernæringsforskning
  2022
 • Kristin Benjaminsen Borch, Guri Skeie, Karina Standahl Olsen, Lene Angell Åsli, Torill Enget, Idlir Licaj m.fl.:
  Forskningsdagene 2015 - Forskningstorget
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Ernæringsepidemiologi 

  Kostholdsmønster
  Regionale dietter
  Bærekraftig kosthold
  Nordiske matvarer
  Matsystemer
  Mikrobiota
  Prosessert mat
  Sammenhengen mellom kosthold og kolorektal kreft
  Sammenhengen mellom kosthold og inflammasjon

  Undervisning

  Matvarekunnskap og mattrygghet

  Samfunnsernæring