Personkort bilde

Lien, Frode

Kontorinnredning og byggplanlegging. Forvaltning av teknisk utstyr. Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Tilrettelegging av kontorarbeidsplasser og andre lokaler. Bistå i planlegging av og fordeling/flytting av kontor. Rådgiving og saksbehandling (lokaler/bygg mm). Forvaltning av teknisk utstyr.

Andre oppgaver knyttet til seksjonens ansvarsområder.

[Loading...]