Personkort bilde
Foto: Christian Halvorsen

Annikken Steinbakk

Seniorrådgiver / jurist Seksjon for kommunikasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon


01-2019 ->
Universitetet i Tromsø, Seksjon for kommunikasjon - Stilling/fagkrets: Seniorrådgiver

08-2015 - 06-2021
Universitetet i Tromsø - Grad: Bachelor teologi - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


08-2012 - 06-2014
Universitetet i Tromsø - Grad: Master - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2009 - 06-2012
Universitetet i Tromsø - Grad: Bachelor - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2008 - 09-2009
Universitetet i Tromsø - Grad: Master - Master of Laws in Law of the Sea (LLM) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet , Spesialiserende master i havrett.

04-2006 - 01-2019
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet - Stilling/fagkrets: Rådgiver kommunikasjon

08-1995 - 06-2003
Universitetet i Tromsø - Grad: Andre - Profesjonsstudie i juss, Candidata Juris (Jurist) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet

Oppfølgingsansvarlig for:

  • Kjerneområde Utdanning eksternt (Studiekatalog på nett, Min side for studenter, utvekslingsportal, Eksamenssider etc.)
  • Kjerneområde Utdanning internt (Ressurssider for undervisere og studiekonsulenter)
  • Området Utdanning på enhetssider

Sentralt innhold på inforskjermer og koordinator for ressursgruppen -Infoskjermer-

GDPR/personvern innenfor seksjonens ansvarsområder

Redaksjonell produksjon, research, publisering, vedlikehold og kvalitetssikring av innhold i UiTs kanaler

Kontakt og oppfølging av fagmiljø, bidragsytere og samarbeidspartnere

Prosjektdeltakelse/-ledelse i webutviklingsprosjekter

Kommunikasjonsrådgivning

Gjennomføring av innsiktsarbeid, brukerundersøkelser, brukertesting, seminarer og   workshops - med påfølgende analysearbeid

Bidra til kompetanseutvikling gjennom kurs og workshops

[Loading...]