Personkort bilde
Foto: UiT

Helge Johansen

Kontorsjef Institutt for matematikk og statistikk
Flag icon Flag icon

Kontorsjef er underlagt instituttleder og har et delegert ansvar for den daglige ledelsen av den administrative virksomheten ved instituttet og skal påse at denne utføres etter gjeldende lover og regler. Kontorsjef har det daglige ansvaret for studie-, forsknings- og økonomiadministrasjon, herunder instituttets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kontorsjef har også det daglige ansvaret for administrative og tekniske tjenester til ansatte og studenter. Kontorsjef har budsjettdisponeringsfullmakt.

 

Kontorsjef har følgende hovedoppgaver:

• Utføre sekretærfunksjonen i instituttstyret

• Forberede saker for instituttstyret

• Utarbeide forslag til budsjetter og fordeling av bevilgninger

• Koordinere den daglige administrative kontakten på de områder som nevnt ovenfor med Fakultetet.

  • Bergh, Steffen G; Kullerud, Kåre; Corfu, Fernando; Armitage, Paul E.B.; Davidsen, Børre; Johansen, Helge Werner; Pettersen, Trine; Knudsen, Stian. Low-grade sedimentary rocks on Vanna, North Norway: a new occurrence of a Palaeoproterozoic (2.4-2.2 Ga) cover succession in northern Fennoscandia. Norsk Geologisk Tidsskrift 2007; Volum 87. ISSN 0029-196X.s 301 - 318.

  • [Loading...]