Bilde av Rønbeck, Ann Elise
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Rønbeck, Ann Elise
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ann.e.ronbeck@uit.no +4778450166 Alta ALTA 2020

Rønbeck, Ann Elise


Emerita

Stillingsbeskrivelse

Underviser og veileder på masterstudiet i spesialpedagogikk, campus Alta.

Forsker og publiserer på tematikker knyttet til pedagogikk og spesialpedagogikk.


 • Ann Elise Rønbeck :
  Ledelse av relasjons- og samhandlingsprosesser
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Ann Elise Rønbeck :
  Læreres refleksjoner over relasjonskompetanse
  Universitetsforlaget 2016
 • Ann Elise Rønbeck :
  Danningsdiskurser i lærerstudenters praksisopplæring
  Akademika forlag 2014
 • Ann Elise Rønbeck , Sidsel Germeten :
  Danning og profesjonsutvikling
  Akademika forlag 2014
 • Ann Elise Rønbeck :
  Spesialundervisning: diskurser under press?
  Fagbokforlaget 2012
 • Ann Elise Rønbeck , Nils-Fredrik Rønbeck :
  Disiplinering av kropp og sinn i kroppsøvingsfaget
  Fagbokforlaget 2012
 • Ann Elise Rønbeck :
  Michel Foucaults forfatterskap og ideer
  Fagbokforlaget 2012
 • Sidsel Germeten, Mirjam Harkestad Olsen, Ann Elise Rønbeck :
  Spesialundervisning: ett skritt fram og to tilbake?
  Spesialpedagogikk 2010
 • Ann Elise Rønbeck :
  Gjennomføring av tiltak mot bortvalg i vidergående skole i Finnmark
  2009
 • Ann Elise Rønbeck :
  Vurdering av og for læring på ungdomstrinnet
  2009
 • Ann Elise Rønbeck :
  Konstruksjon av spesialundervisningselever og inkluderende opplæring i USA og Norge
  Tapir Akademisk Forlag 2008 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Øke gutters skolemotivasjon og resultater
  2008 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Medisinsk diskurs og elever med spesielle behov
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper
  Spesialpedagogikk 2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Ledelse av relasjons- og samhandlingsprosesser
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Ann Elise Rønbeck , Sidsel Germeten :
  Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling
  Akademika forlag 2014 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Inspirert av Foucault : diskusjoner om nyere pedagogisk empiri
  Fagbokforlaget 2012
 • Ann Elise Rønbeck :
  Normalitetsbegrepet i endring
  Fagbokforlaget 2014
 • Ann Elise Rønbeck :
  How preschool teachers work to promote inclusion and social competence
  2014
 • Nils-Fredrik Rønbeck , Ann Elise Rønbeck :
  Discourses in the physical education
  2011
 • Ann Elise Rønbeck , Nils-Fredrik Rønbeck :
  Discourses in Special education
  2011
 • Ann Elise Rønbeck :
  Vurdering for og av læring på ungdomstrinnet
  2011
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Foreldreoppfatning av skole-hjemsamarbeidet
  2010
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Etter Kunnskapsløftet : hvordan jobbes det med faget kroppsøving i ungdomsskolen?
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Inclusion, participation and learning in special education
  2010
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Kroppsøvingsfaget etter Kunnskapsløftet - læreroppfatninger
  2010
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Hvordan lærere på ungdomstrinnet arbeider med elever som får spesialundervisning
  2010
 • Ann Elise Rønbeck :
  Gutter i Finnmark : prosesser i prosjektet og foreldrevurderinger
  2009
 • Ann Elise Rønbeck :
  Elevvurdering for og av læring på ungdomstrinnet
  2009
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Inclusion and special Education after The knowledge promotion in Norway
  2009 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Etter Kunnskapsløftet : hvordan jobbes det med faget kroppsøving i ungdomsskolen?
  2009
 • Ann Elise Rønbeck :
  Elevvurdering for og av læring på ungdomstrinnet
  FoU i praksis 2009 OMTALE
 • Ivar Lie, Monica Bjerklund, Vigdis Nygaard, Ann Elise Rønbeck :
  Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark : analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak
  2009 FULLTEKST
 • Ann Elise Rønbeck :
  Construction of special education students and inclusive education in US and Norway
  2009 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck, Nils Fredrik Rønbeck :
  Boys' motivation for learning
  2009 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Foreldremedvirkning i skolen
  2008
 • Ann Elise Rønbeck :
  Gutters interesse og motivasjon for skolen
  2008
 • Ann Elise Rønbeck :
  Gutter i Finnmark : utvikling av et prosjket og resultater av forskning knyttet til prosjektet
  2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Parent involvement and participation in education of children with disability Comparison between Norway and US
  2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Gutter i Finnmark : prosesser i ett av prosjeketene
  2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Konstruksjon av spesialundervisningselver og inkluderende opplæring i USA og Norge
  2007
 • Ann Elise Rønbeck :
  Raising Boys' Achievement
  ? 2007 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Is Interdisciplinary Work a Key to Help Students in their Learning Process? : May this Change the Schools into Learning Organisations?
  2006 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Is Interdisciplinary Work a Key to Help Students in their Learning Process? : May this Change the Schools into Learning Organisations?
  2006 OMTALE
 • Ann Elise Rønbeck :
  Intervju som metode i kvalitativ klasseromsforskning
  2006
 • Ann Elise Rønbeck :
  Masterstudiet i tilpasset opplæring og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark
  2006
 • Ann Elise Rønbeck :
  Deconstructing Special Education : Constructing accommodated learning and inclusion
  2006
 • Ann Elise Rønbeck :
  Is it possible to change the educational process through interdisciplinary work?
  2006
 • Ann Elise Rønbeck :
  Kvalitativ metode i forskningen : hvordan anvende en slik tilnærming
  2006
 • Ann Elise Rønbeck :
  Konstruksjon av barn med spesielle behov : dekonstruksjon av teksten om barn med spesielle behov i St. meld. nr 30 (2003-2004): Kultur for læring
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Spesialundervisning
  • Inkludering
  • Tilpasset opplæring
  • Foreldresamarbeid
   Elevvurdering
  • Lærerutdanning
  • Danning

  Medlem i forskningsgruppe