Catrine.jpg
Catrine.jpg
Institutt for teknologi og sikkerhet lst026@post.uit.no +4777646300 Tromsø SVHUM D 1021

Catrine Stenvold Øien


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

  • Studieveileder for bachelorprogrammet i statsvitenskap
  • Studieveileder for masterprogrammet i statsvitenskap
  • Undervisingsplanlegging
  • Innpassing av ekstern utdanning
  • Programsekretær for programstyret i statsvitenskap
  • Planlegging og avvikling av eksamen for emner knyttet til studieprogrammene i statsvitenskap
  • Oppdatering og kvalitetssikring av studieprogram, emner og studieinformasjon på nett
  • Kontroll av måltall, opptakstall og studiepoengproduksjon
  • Saksbehandling studieadministrasjon

Benytter følgende verktøy: ePhorte, FS, WISEflow, EpN, studiepublisering, DBH, Canvas

 


  • Andreassen, Gøril; Stenvold, Linda Catrine; Rudmin, Floyd Webster. “My dog is my best friend”: Health benefits of emotional attachment to a pet. Psychology & Society 2013; Volum 5. ISSN 2041-5893.s 6 - 23.
Se alle arbeider i CRIStin →
SVHUM D 1021

Klikk for større kart