Mortensen, Jan Ove

stedfortreder for seksjonsleder Seksjon for personal og organisasjon
Flag icon Flag icon

  • ledelse, økonomiforvaltning i seksjonen

Faggruppe forvaltning

  • medbestemmelse
  • lokale lønnsforhandlinger
  • personalforvaltning
  • personalsaker

 

 

[Loading...]