#
#
Institutt for språk og kultur kari.mathisen@uit.no +4777623316 Tromsø SVHUM A 1015

Mathisen, Kari


Permisjon til 1.november 2022 studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)

Stillingsbeskrivelse

(I permisjon frem til ca. 1. november 2022)

Studiekonsulent for engelsk og tysk.

Følgende studieprogram:

 • årsstudium i engelsk
 • årsstudium i tysk
 • lektorutdanning trinn 8-13: studieretning engelsk
 • lektorutdanning trinn 8-13: studieretning tysk
 • bachelor i engelsk
 • English Literature - master
 • fellesemner i instituttets BA-grader i språk/litteratur

Ansvarsområder:

 • studieveiledning/studieinformasjon
 • eksamensarbeid
 • undervisningsplanlegging
 • kvalitetssikring/redigering/publisering av emnebeskrivelser og studieprogrambeskrivelser på nett
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning, søknad om permisjon, dispensasjon fra tregangersregelen og lignende
 • tospråktesten (i samarbeid med OsloMet)

 Benytter følgende verktøy: FS, WISEflow, EpN, studiepublisering, ePhorte, Canvas
CV

Mastergrad i engelsk litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2009. Tittel på mastergradsoppgave: "What's Happened to this Family Anyway?" The Disintegration of the American Family in Selected Plays by O'Neill, Miller, and Shepard"

Bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning engelsk, Universitetet i Tromsø, våren 2007.


SVHUM A 1015

Klikk for større kart