Harsten-Ingeborg-Face.jpg
Harsten-Ingeborg-Face.jpg
Seksjon for personal og organisasjon ingeborg.harsten@uit.no 77644291 97505881 Tromsø SVHUM A 2016A

Harsten, Ingeborg


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Bistå Universitetet (sentralt og HSL-fakultetet) med rådgivning, praktisk gjennomføring og saksbehandling innen følgende områder:

•    Organisasjon og organisasjonsutvikling (herunder omstillingsarbeid)
•    Kompetanseutvikling 
•    Lederutvikling (planlegging og gjennomføring av UiT sitt lederprogram)   
•    Løpende oppgaver på delegasjon fra ledelsen


 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  CV

   

   

  Utdanning:

  1972: ex.phil.
  1973:        medisin, Universitetet i Tromsø
  1974-76:   samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø
  1977:        offentlig administrasjon, Universitetet i Bergen
  1982:        cand.polit.sosiologi, Universitetet i Tromsø
  1990:        Nord Norsk Lederutvikling, Hovedprogrammet

   Jobberfaring: 

  1972-1979 Pleiemedhjelper under studietiden, Regionsykehuset/UNN
  1975-1976 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Tromsø
  1977           Administrasjonssekretær, Fiskerisjefen i Tromsø
  1978-1980  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Tromsø/Fiskerihøgskolen
  1980-1984  Førstekonsulent og senere kontorsjef, Statens lånekasse, Region Nord
  1984-1986  Amanuensis sosiologi, Universitetet i Tromsø
  1986-2006  Administrativ leder og senere fakultetsdirektør, Universitetet i Tromsø
  2006-2011  Direktør Norges musikkhøgskole, Oslo
  2011-dd     Seniorrådgiver Universitetet i Tromsø

   Forskning:

  1975-1976 Fagopplæring: videregående skole og næringsliv (prosjektleder: professor Jon
                     Gulowsen)
  1978-1980 Organisasjoner i fiskerinæringen  (prosjektleder: professor Abraham Hallenstvedt)
  1978-1982  Kvinner i fagbevegelsen – etterslep eller nyskapere? (hovedfagsoppgave –  
                     NAVF-prosjekt med prosjektleder: professor Harriet Holter)
  1984-1986  Studielån – egenfinansiert arbeidsledighetstrygd? 

  Verv: 

  • Styremedlem i Adopsjonsforum, avdeling Troms (1988-1998)
  • Diverse verv innen idrett og skole (privat på vegne av mine barn)
  • Styremedlem Studentsamskipnaden i Tromsø (1990-1997)
  • Styremedlem Akademisk Kvarter Tromsø (1992-1995)
  • Styremedlem Nord Norsk Lederutvikling (1992-1996)
  • Medlem og ordfører i fakultetsgruppen i Nordisk universitetssamarbeid (NUAS) (2001-2007)
  • Medlem i administrasjonsutvalget, Universitets- og høgskolerådet (2009-2011)
  • Styremedlem i fakultetsstyret (SVT-fakultetet) på NTNU (2009-2012)
  • Landsstyremedlem Adopsjonsforum (2011-2017)

  Annet:    

  Foredragsholder på diverse kurs, blant annet: 

  • Tromsø kommune/Troms fylke: Kvinner i ledelse
  • Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen: lederkurs om todelt ledelse samt saksbehandlerkurs for administrativt personell ved begge institusjoner
  • Universitetet i Tromsø: saksbehandlerkurs for kontoransatte
  • Diverse kurs for medisinsk og pedagogisk personell – om særskilte behov for utenlandskfødte barn

  SVHUM A 2016A

  Klikk for større kart