Gørill Warvik Vedeler ILP.10-2016a.jpg
Gørill Warvik Vedeler ILP.10-2016a.jpg
Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak gorill.vedeler@uit.no +4777660670 90070226 Tromsø TEO-H4 4.458

Vedeler, Gørill Warvik


Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13

Stillingsbeskrivelse

'Faglig leder har ansvar for å utvikle en helhetlig lektorutdanning for trinn 8-13 i henhold til rammeplaner og nasjonale retningslinjer, samt lokale studieplaner. Har også ansvar for daglig oppfølging av utdanninga og for nødvendig kvalitetsutvikling. Faglig leder er leder for forvaltningsutvalget, som er det overordnede styringsorganet for utdanninga. Stillinga innebærer tett kontakt med de ulike fagmiljø som bidrar i lektorutdanninga for trinn 8-13, og med universitetets eksterne samarbeidspartnere.' 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik; Wara, Tatiana. Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2022; Volum 3 (1). ISSN 2535-8162.s 44 - 59.s doi: 10.18261/ntu.3.1.4.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid. Teoretisere skole–hjem-samarbeid. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 126 - 141.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Practising school-home collaboration in upper secondary schools: to solve problems or to promote adolescents’ autonomy?. Pedagogy, Culture & Society 2021. ISSN 1468-1366.s 1 - 20.s doi: 10.1080/14681366.2021.1923057.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Collaborative Autonomy–Support–A Pivotal Approach in the Legislation Regulating School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research 2020. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2020.1788155.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik. Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.
 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Collaboration in the Family's house. 2012 ISBN 978-92-893-2303-1.s 102 - 104.
 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. The Family's House in Norway- an interdisiplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families. 2012 ISBN 978-92-893-2303-1.s 29 - 33.
 • Wien, Ingeborg; Larssen, Irene; Vedeler, Gørill Warvik. Etablering av Familiens hus - to praksiseksempler. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 91 - 99.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Åpen barnehage - et foreldrestøttende tiltak. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 61 - 70.
 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, gØrill warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Samarbeid i Familiens hus. 2011 ISBN 9789289322324.s 102 - 104.
 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, gØrill warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Familiens hus i Norge- et tverrfaglig kommunalt helsetilbud for barn, unge og deres familier. 2011 ISBN 9789289322324.s 29 - 33.
 • Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik. Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 61 - 70.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Samarbeidende autonomistøtte. Skole-hjem-samarbeid som pedagogisk fenomen i videregående skole . (fulltekst) 2022 ISBN 978-82-8244-282-4.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Collaborative Autonomy-Support – A Pivotal Approach in School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives 2021-04-22 - 2021-04-23 2021.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Skole-hjem-samarbeid i grunnskole. DeKomp - fagdag for lærere og skoleledere - innføring av nytt læreplanverk 2020-10-29 - 2020-10-29 2020.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Skole-hjem-samarbeid i videregående skole. DeKomp - fagdag for lærere og skoleledere - innføring av nytt læreplanverk 2020-10-29 - 2020-10-29 2020.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Åpen barnehage som foreldrestøtte. 2019 ISBN 9788293031635.s 136 - 150.s doi: https://uit.no/Content/646674/cache=20192309111552/Familiens_hus-Web.pdf.
 • Vedeler, Gørill Warvik. PhD Project: Collaborating with Parents In Upper Secondary School 2016-2020. Conference Melbourne University: Beyond Boundaries in Teacher Education: Promoting Collaboration & Partnerships 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Visiting Scholar to Monash University 2018-19. UiT Seminar: Quality in the follow-up of PhD students 2019-09-09 - 2019-09-09 2019.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Practicing School-Home Collaboration in Upper Secondary School. European Conference of Educational Research (ECER) 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Reimer, Kristin. Facilitating Dialogues Of Discovery in the symposium Onto-epistemological Considerations for Researching Practice Architectures. European Conference of Educational Research (ECER) 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid. Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?. Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.
 • Vedeler, Gørill Warvik. Collaborating with parents in upper secondary School. May the adolescents’ take the lead role?. Parent Engagement Conference 2017 2017-06-06 - 2017-06-08 2017.
 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. From four to five year teacher education – design and experiences from Pilot Up North. Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. Nye takter i lærerutdanningene ved UiT møter regionale skoleutfordringer. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Skaalvik, Kristin; Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Oppsummering 2010-2013. Innspill til veien videre. 2013.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Woll, Kristin. Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune. 2012.
 • Källsmyr, Karin; Vedeler, Gørill Warvik. Født til å skinne, tekster av ungsom som vet mye om livet. 2011 ISBN 82-92488-16-2.
 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.
 • Vedeler, gØrill warvik. Open kindergarten in the Family House - health promotion intervention. Nordisk familiesenterkonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.
 • Lauritzen, Camilla; Vedeler, gØrill warvik. Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.- 26. november 2009. 2010.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse i Nes kommune i Akershus fylke, RBUP Nord rapport 5/2009. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Furuhuset i Oslo kommune. RBUP Nord rapport 6:2009. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Fauske familiesenter. RBUP Nord rapport 7:2009. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved familiesenter i Bodø kommune. RBUP Nord rapport 8:2009. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Brummundal, Moelv og Nes familiesenter i Ringsaker kommune. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Kran, Anne Pernille. Åpen barnehage i Familiens hus - en brukerundersøkelse blant foreldre. 2009.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Thyrhaug, Anette Moltu. Open Kindergarten as a social arena in the local community: An evaluation of parent satisfaction and perceived social support. From Margins to Mainstream. 5th World Conference on the Promotion of Mental Health and the Prevention of Mental and Behavioral Disorders 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

  Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

  Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

   

   

  Undervisning

  Pedagogikk i lektorutdanning for trinn 8-13  TEO-H4 4.458

  Klikk for større kart