#
Foto: UiT/Christian Halvorsen
#
Seksjon for økonomi og innkjøp annette.lovhaug@uit.no +4777644404 Tromsø ADM B 260

Løvhaug, Annette


Anskaffelsesrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. Gjennomføring av anskaffelsesprosesser underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder også inngåelse av rammeavtaler og avtaleforvaltning.

Arbeidsområder