/ UiT Norges arktiske universitet
Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 

Stort og nært

HSL2

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.


Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Siste nyheter

HVA SKJER 23.- 30.APRIL

HOLGER KVADRAT 073A0280.jpg
Mens en krigsfilm varer i 90 minutter, kan barn og unge bruke 100 timer på et krigsspill. UiT samler europeiske spillforskere for å diskutere hvilken innflytelse krigsspillene har på oss. 
Les nyhetssaken

Samarbeider om forskning på samisk barnespråk

nordisk_nettver_samisk1.jpg
Nordiske forskere har dannet nytt nettverk for alle som forsker på samisk barnespråk. – Veldig lærerikt å samarbeide slik, mener deltakerne.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Prosjekt:

Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014

This is a broad-based research project, the aim of which is to analyse historical relations between Norway and Russia from 1814, when Norway acquired its Constitution, to 2014, when the bicentenary of this event will be celebrated.
Prosjekt:

Arctic Encounters

Contemporary Travel/Writing in the European High North. This groundbreaking research project investigates the increasingly important role of tourism in the European Arctic. 

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:

Følg Helsefak på Facebook