/ UiT Norges arktiske universitet
Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 

Stort og nært

HSL2

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.


Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aktuelt

Displaced Borders: Where are Russia's Borders?

The Border Culture Research group invites to a seminar on Russian borders with Mari Ristolainen, our new PostDoc in the FP7 project EUBORDERSCAPES.
FP7 EUBORDERSCAPES

The University of Tromsø through the Border Poetics/Border Culture research group is a participating partner in the EU research project EUBORDERSCAPES (2012-16).

Arctic Encounters

Contemporary Travel/Writing in the European High North. This groundbreaking research project investigates the increasingly important role of tourism in the European Arctic. 

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:

Følg Helsefak på Facebook