Interne kursAnsvarlig for siden: Ann Karin Tobiassen
Sist endret: 05.06.2013


Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Nettkurs i forebygging av plagiat Universitetsbiblioteket 01.09.13 00.00 31.12.2014 00:00
Evaluering av læring og undervisning RESULT 08.01.15 00.00 04.02.2015 00:00 10.12.2014
Sikkerhetskurs laboratorium- , felt- og tokt-arbeid Avd. for personal og organisasjon 08.01.15 00.00 23.01.2015 00:00 06.01.2015
Ephortekurs - grunnkurs i januar Seksjon for arkiv 22.01.15 12.00 23.01.2015 12:00 15.01.2015
Ephortekurs - oppfriskningskurs i januar Seksjon for arkiv 28.01.15 09.00 28.01.2015 12:00 21.01.2015
Forskningsveiledning RESULT 29.01.15 00.00 10.04.2015 00:00 15.12.2014
Teaching in higher education - course for PhD fellows RESULT 02.02.15 00.00 24.03.2015 00:00 10.01.2015
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level 1 and Level 2 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Seksjon for internasjonalisering av studier, Avd. for personal og organisasjon, UiT Norges arktiske universitet 02.02.15 00.00 15.05.2015 00:00 23.01.2015
Teaching and supervising international students RESULT 18.02.15 00.00 18.03.2015 00:00 10.01.2015
Ephortekurs - grunnkurs i mars Seksjon for arkiv 03.03.15 09.00 04.03.2015 12:00 25.02.2015
Ephortekurs - oppfriskningskurs i mars Seksjon for arkiv 11.03.15 12.00 11.03.2015 15:00 04.03.2015
Ephortekurs - grunnkurs i mai Seksjon for arkiv 06.05.15 12.00 07.05.2015 15:00 29.04.2015
Ephortekurs - oppfriskningskurs i mai Seksjon for arkiv 12.05.15 12.00 12.05.2015 15:00 05.05.2015
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla