Interne kursAnsvarlig for siden: Ann Karin Tobiassen
Sist endret: 05.06.2013


Kurs Arrangør Starter Slutter Frist pmld.
Nettkurs i forebygging av plagiat Universitetsbiblioteket 01.09.13 00.00 31.12.2014 00:00
Kurs for HSL ansatte: SharePoint/Lync 24. mars Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.03.14 12.00 24.03.2014 15:00 20.03.2014
Alta-Sharepoint og Lync kurs Avdeling for IT 06.05.14 12.00 06.05.2014 15:00 05.05.2014
Hammerfest-Sharepoint og Lync kurs Avdeling for IT 07.05.14 08.30 07.05.2014 11:30 06.05.2014
Hammerfest-Sharepoint og Lync kurs Avdeling for IT 07.05.14 12.00 07.05.2014 15:00 06.05.2014
Alta-Sharepoint og Lync kurs Avdeling for IT 08.05.14 12.00 08.05.2014 15:00 07.05.2014
SharePoint og Lync kurs Avdeling for IT 03.06.14 12.00 03.06.2014 15:00 02.06.2014
SharePoint og Lync kurs Avdeling for IT 05.06.14 12.00 05.06.2014 15:00 04.06.2014
Kurs i forbindelse med høstens semesterstart Avdeling for utdanning, Seksjon for studieinformasjon og opptak 15.08.14 09.00 15.08.2014 11:00 13.08.2014
Safety in the laboratory and on sea and land expedition Seksjon for personal og organisasjon 21.08.14 09.00 08.09.2014 15:30 15.08.2014
Tilbudskonkurranser - kurs for innkjøpere Økonomiseksjonen 21.08.14 09.00 21.08.2014 11:30 15.08.2014
ePhortekurs - Grunnkurs i ePhorte - september Seksjon for arkiv 01.09.14 09.00 02.09.2014 12:00 25.08.2014
EndNote-kurs (PC-brukere) Universitetsbiblioteket 03.09.14 09.00 03.09.2014 12:00 02.09.2014
Basisopplæring Avd. for personal og organisasjon 04.09.14 09.00 04.09.2014 15:30 25.08.2014
EndNote-kurs (Mac-brukere) Universitetsbiblioteket 04.09.14 09.00 04.09.2014 12:00 03.09.2014
Lederkafe Avd. for personal og organisasjon 05.09.14 13.00 05.09.2014 15:30 25.08.2014
Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level 1 and Level 2 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for internasjonalisering av studier 08.09.14 12.15 28.11.2014 16:00 28.08.2014
EndNote-kurs (PC-brukere) Universitetsbiblioteket 09.09.14 09.00 09.09.2014 12:00 08.09.2014
ePhortekurs - Oppfriskningskurs i ePhorte - september Seksjon for arkiv 16.09.14 12.00 16.09.2014 15:00 09.09.2014
ePhortekurs - Dokumentflyt - september Seksjon for arkiv 17.09.14 09.00 17.09.2014 11:00 10.09.2014
ePhortekurs - Viderekommendekurs - september Seksjon for arkiv 25.09.14 12.00 25.09.2014 15:00 18.09.2014
HMS-plattform -Grunnkurs i hms Avd. for personal og organisasjon 30.09.14 00.00 01.10.2014 00:00 23.09.2014
Saksbehandleropplæring Avd. for personal og organisasjon 01.10.14 09.00 02.10.2014 15:00 01.09.2014
EndNote - Introduction (PC users) Universitetsbiblioteket 06.10.14 09.00 06.10.2014 12:00 05.10.2014
ePhortekurs - Grunnkurs i ePhorte - oktober Seksjon for arkiv 07.10.14 09.00 08.10.2014 12:00 29.09.2014
Introduction to EndNote (Mac users) Universitetsbiblioteket 14.10.14 09.00 14.10.2014 12:00 13.10.2014
EndNote-kurs (PC-brukere) Universitetsbiblioteket 15.10.14 09.15 15.10.2014 12:15 14.10.2014
ePhortekurs - Oppfriskningskurs i ePhorte - oktober Seksjon for arkiv 22.10.14 09.00 22.10.2014 12:00 15.10.2014
ePhortekurs - Dokumentflyt - oktober Seksjon for arkiv 28.10.14 09.00 28.10.2014 11:00 21.10.2014
ePhortekurs - Viderekommendekurs - oktober Seksjon for arkiv 29.10.14 09.00 29.10.2014 12:00 22.10.2014
Doktorgradskurs SVF - 8045 Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi KVINNFORSK 04.11.14 09.00 06.11.2014 16:00 30.09.2014
Forskningsledelse Avd. for personal og organisasjon, Seksjon for personal og organisasjon 05.11.14 09.00 06.11.2014 13:00 23.10.2014
Klarspråk ved UiT Avd. for personal og organisasjon 06.11.14 09.00 07.11.2014 15:00 24.10.2014
EndNote-kurs (PC-brukere) Universitetsbiblioteket 06.11.14 09.00 06.11.2014 12:00 05.11.2014
EndNote-kurs (PC-brukere) Universitetsbiblioteket 11.11.14 09.00 11.11.2014 12:00 10.11.2014
Kurs: Hvordan hjelpe det rusmiddelskadde barnet? 12.11.14 09.00 13.11.2014 16:00
Kurs: Hvordan hjelpe det rusmiddelskadde barnet? RKBU Nord 12.11.14 09.00 13.11.2014 15:30
EndNote-kurs (Mac-brukere) Universitetsbiblioteket 19.11.14 09.15 19.11.2014 12:15 18.11.2014
Utdanningsledelse Seksjon for personal og organisasjon, Avd. for personal og organisasjon 27.11.14 09.00 28.11.2014 15:00 13.11.2014
Nasjonal fagdag for Familiens hus/familiesenter RKBU Nord 27.11.14 10.00 27.11.2014 18:00
ePhortekurs - Grunnkurs i ePhorte - desember Seksjon for arkiv 02.12.14 12.00 03.12.2014 15:00 24.11.2014
ePhortekurs - Oppfriskningskurs i ePhorte - desember Seksjon for arkiv 10.12.14 12.00 10.12.2014 15:00 03.12.2014
Arkiv - Tidligere kurs på Tavla