IKT-servicemedarbeider

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men for en IKT-servicefaglært er det nødvendig å ha god kjennskap til bedriftens IKT-systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • hjelpe og gi råd om IKT til ansatte på arbeidsplassen
  • være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
  • bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på
  • bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
  • sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø - kan innebære at du holder kurs, eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

Mange IKT-servicefaglærte arbeider som IT-konsulenter. Tidligere ble faget i videregående opplæring kalt IKT-driftsoperatør.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): valgfritt
  • Videregående trinn 2 (Vg2): IKT-servicefag
  • To år opplæring i bedrift: IKT-servicefaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med påbygging til generell studiekompetanse kan du ta høyere utdanning. Det finnes en rekke IKT-relaterte studier ved universiteter og høgskoler.

Se oversikt over utdanninger innen informasjons- og datateknologi

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

IKT-servicemedarbeidere må til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy. Du vil ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og du må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content