Forfatter

En forfatter skriver bøker og annet skriftlig materiale. Ofte blir forfattertittelen forbundet med de som skriver skjønnlitteratur, men forfatteryrket omfatter langt mer enn dette.

I mange sammenhenger er det vanlig å dele forfattere i grupper etter hvilken sjanger de skriver i, eksempelvis skjønnlitteratur, fagbøker/sakprosa, barnebøker, skuespill og så videre. Avhengig av hvilken sjanger du skriver i, kan du ha en mer spesifikk yrkestittel enn forfatter. Eksempelvis lyriker, tekstforfatter eller manusforfatter.

Skjønnlitterære forfattere skriver romaner, noveller, dikt og liknende, mens en fagbokforfatter (sakprosaforfatter) skriver og redigerer bøker om emner innen et bestemt fagområde, gjerne til bruk innen skole og utdanning.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forfatter:

  • undersøke et tema og samle inn materiale
  • skrive teksten
  • bearbeide teksten, ofte i samarbeid med en forlagsredaktør

Arbeidsmetodene og skriveprosessen kan være svært ulik fra forfatter til forfatter. Noen skriver systematisk noen timer hver dag, mens andre skriver svært mye over kortere perioder. Det varierer også veldig hvor lang tid en forfatter bruker på å skrive en bok. Generelt sett er forfatteryrket svært tidkrevende.

En del forfattere er tilknyttet et forlag og har avtaler om produksjon i samarbeid med disse, mens andre forfattere skriver på egenhånd og må forsøke å få sine verk antatt. Når et manuskript er ferdig sender du dette til ett eller flere forlag. Forlagene vurderer om de ønsker å bruke manuskriptet. Dersom forlaget velger å anta manuskriptet vil forlaget og forfatteren inngå en avtale, og deretter jobbe videre med prosjektet i samarbeid.

En del forfattere med gode språk- og kulturkunnskaper arbeider også som oversettere.

Tittelen forfatter er ikke en beskyttet yrkestittel, og enhver som skriver kan derfor kalle seg forfatter.

Spesifikk forfatterutdanning er ikke en forutsetning for å arbeide som forfatter. Det tilbys imidlertid en del relevante studier ved flere av landets høgskoler og universiteter.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Opptakskravet til forfatterstudiene varierer fra studie til studie. Noen steder kreves kun generell studiekompetanse, mens andre krever tekstprøver i tillegg. Opptak til fagbokforfatterstudier krever også minst to års høyere utdanning innenfor et relevant tema.

Nesten alle forfattere jobber frilans, og er altså ikke ansatt hos en arbeidsgiver. De er derfor vanligvis selvstendig næringsdrivende. For de som allerede har etablert seg som forfattere, er det imidlertid vanlig å samarbeide med et forlag.

Det finnes ingen generell mal for hvilke egenskaper forfattere bør ha. Generelt vil det være nyttig med evne til kreativ tenkning. Du må ha et budskap og et ønske om å formidle dette. Det er også svært viktig at du har evne til å uttrykke deg, og få frem budskapet ditt. For de fleste forfattere er det nødvendig å kunne arbeide systematisk og målrettet, i og med at skriveprosessen kan være både vanskelig og tidkrevende. Forfatteryrket krever stor grad av selvdisiplin og evne til å produsere.

Forfattere er sjelden fast ansatt, og inntekten kan variere mye. Inntekten er stort sett basert på royalties etter faste standardavtaler inngått mellom Forleggerforeningen og de ulike skribentorganisasjonene.

De fleste forfattere har andre jobber ved siden av. Forfattere som gjør kommersiell suksess kan ha svært høye inntekter. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content