Tromsøundersøkelsen7_Webbanner.jpg

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Forskningen har gitt verdifulle helsedata som etterspørres nasjonalt og internasjonalt, og gitt bedre grunnlag for sykdomsforebygging og behandling.

Mer enn 40 000 personer har deltatt i en eller flere av de seks undersøkelsene som er gjennomført siden oppstarten i 1974. Den store oppslutningen har sikret kvaliteten på helseundersøkelsen og de vitenskapelige resultatene fra Tromsøundersøkelsen.

Helseundersøkelse og forskning i 40 år

Siden 1974 har hjerte- og karsykdom stått sentralt i Tromsøundersøkelsen. Viktig forskning på hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer, venøs blodpropp og åreforkalkning har bidratt til redusert dødelighet av hjerte-karsykdom og til retningslinjer for primærforebygging av hjerte-karsykdom. Undersøkelsen er gradvis utvidet til å omfatte andre viktige folkesykdommer som lungesykdom, diabetes, kreft, benskjørhet og kronisk smerte. 

Ved at du deltar i Tromsøundersøkelsen gir du oss viktig kunnskap om:

  • Hvordan sykdom kan forebygges og behandles
  • Hva som fremmer god helse
  • Hva som kan være årsaken til helseproblemer

Den sjuende Tromsøundersøkelsen (2015-2016)Ansvarlig for siden: Kari Wagelid Grønn
Sist endret: 29.03.2015

Still et spørsmål