Hvordan gjør jeg det?

Her finner du lenker til de mest brukte ansatte-ressursene på campus.

Forslag om andre - eller flere? Send oss en epost med lenke og begrunnelse.

Har du det bra på jobben?
Hva gjør du hvis du blir mobbet på jobben?
Hva gjør du hvis du skal ha undervisning ut over det "normale"?
Hva gjør du hvis du synes at lønna er for dårlig?
denne siden finner du mye om psykososialt arbeidsmiljø, med lenker til relevant regelverk, rutiner og retningslinjer bl. mobbing

Ledige stillinger ved UiT annonseres hovedsakelig hos jobbnorge.no

Reise
Skal du ut og reise (betalt av UiT)? Sjekk denne siden om hvordan du går fram, og om hvilke regler som gjelder.

Anskaffelser - kjøp av varer og tjenster
Trenger du ny skrivemaskin (eller massespektrometer, eller bil, eller blyant) eller noe annet som skal betales av UiT? Det er bare noen få på hver enhet som har fullmakt til (altså tillatelse til) å bestille og anskaffe ting. Du finner opplysninger om hvordan du går fram på denne siden. Dette gjelder også for kjøp av tjenester.

Trenger du å kunne mer i jobben?
Avdeling for personal og organisasjon bidrar til kompetanseutvikling bl.a. gjennom etterutdanning innen de fleste områder - ofte i samarbeid med andre. Les mer på denne siden.

Barnehage
Trenger du barnehageplass? På denne siden finner du mer informajon om bl.a. dette.

Bolig
Er du ny i Tromsø og trenger et sted å bo? Her finner du mer informajon om Universitetets tilbud til nyansatte.

Boliglån
Universitetet har fondsmidler til boliglån. I tillegg kan statsansatte som er medlem av Statens pensjonskasse få boliglån på inntil 1,7 mill. kr. Her finner du mer informajon om boliglån.

Er du tilstrekkelig forsikret?
På tjenestereiser og ellers på jobb er du nokså godt forsikret. Se på denne siden
Har du andre inntekter?
Universitetet i Tromsø har retningslinjer for biarbeid, og staten har generelle etiske retningsinjer

Doktorgrad ved Universitetet i Tromsø?
Her finner du informasjon om forskerutdanning ved UiT, og her Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Har du (eller pøver du å få) ekstern finansiering?
Da er det mye å passe på!
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid har mange tips og praktiske opplysninger forvaltning av prosjekter og om finansieringskilder og muligheter. Les mer her.


Er det lenker du savner på denne siden?
Noen flere finner du i venstremargen - har du forslag om andre - eller flere? Send oss en epost med lenke og begrunnelse...Ansvarlig for siden: Asbjørn Ivar Bartnes
Sist endret: 07.02.2014