Helse, miljø og sikkerhet - Vårt felles ansvar

Universitetet i Tromsø har som målsetting å være en trygg arbeidsplass.

NYHET: HMS/HR portal lansert - utfasing av internettsidene om HMS: LOGG INN PORTALEN

English pages  

Akutthjelp

Beredskapshåndboka

 ARK

Vernetjenesten

Håndbok for internkontroll-HMS

Verneombudene (VO), hovedverneombudene (HVO) og sekretær for hovedverneombudene (s-HVO) (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Kjøreregler for et forsvarlig arbeidsmiljø (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Arbeidsmiljødag (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
(innholdet er flyttet til HMS/HR-portalen)
 

Arbeidsmiljøpris (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Oppgavene til AMU (sidene vedlikeholdes ikke,innholdet er flyttet til HR-portalen)

Arbeidsrutiner og retningslinjer (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

 

Avtrekksskap (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

 

Beredskap for UiT

 

Biologisk materiale (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)


Støttefunksjoner innen HMS
             

 

Farlig avfall (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Bedriftshelsetjenesten (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

 

HMS-prosjektet (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Rådgivere innen fysisk, arbeidsorganisatorisk og
psykososialt arbeidsmiljø (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
 

HMS-kartlegginger  (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Tilsynshavende for strålevern (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Inkluderende arbeidsliv - IA (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Vernesjef (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Lover og forskrifter (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

IA-kontakt (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)  

Medarbeiderundersøkelse 2011 

NAV-saksbehandlere  

Målrettet helsekontroll (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Sikkerhetsrådgiver farlig gods (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Opplæring (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

 

Psykososialt arbeidsmiljø  (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

Bedriftsidrettslaget ved UiT Varsling av kritikkverdige forhold (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
 

Retningslinjer og arbeidsrutiner (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

  Risikovurderinger (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
  Sikkerhet felt og tokt (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
   

Skademelding og avviksbehandling (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

   

Stoffkartotek (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)

    Strålevern (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)
    Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)
    Ytre miljø og miljøledelse 
Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 14.05.2014