Helse, miljø og sikkerhet - Vårt felles ansvar

Internettsidene om HMS vedlikeholdes ikke.

Informasjonen er flyttet til HR-portalen.      LOGG INN i HR-PORTALEN


English pages  

Akutthjelp

Beredskapshåndboka

 ARK

Vernetjenesten

Håndbok for internkontroll-HMS

Verneombudene (VO), hovedverneombudene (HVO) og sekretær for hovedverneombudene (s-HVO) (se HR-portalen)

Kjøreregler for et forsvarlig arbeidsmiljø (se HR-portalen)

Arbeidsmiljødag (se HR-portalen)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) (se HR-portalen)
(innholdet er flyttet til HMS/HR-portalen)
 

Arbeidsmiljøpris (se HR-portalen)

Oppgavene til AMU (sidene vedlikeholdes ikke,innholdet er flyttet til HR-portalen)

Arbeidsrutiner og retningslinjer (se HR-portalen)

 

Avtrekksskap (se HR-portalen)

 

Beredskap for UiT

 

Biologisk materiale (sidene vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen)


Støttefunksjoner innen HMS
             

 

Farlig avfall (se HR-portalen)

Bedriftshelsetjenesten (se HR-portalen)

 

HMS-prosjektet (se HR-portalen)

Rådgivere i POA ( se HR-portalen)  

HMS-kartlegginger  (se HR-portalen)

Tilsynshavende for strålevern  (se HR-portalen)

Inkluderende arbeidsliv - IA (se HR-portalen)

Vernesjef (se HR-portalen)

Lover og forskrifter (se HR-portalen)

IA-kontakt (se HR-portalen)  

Medarbeiderundersøkelse 2011 

NAV-saksbehandlere  

Målrettet helsekontroll (se HR-portalen)

Sikkerhetsrådgiver farlig gods (se HR-portalen)

HMS-opplæring (se HR-portalen)

 

Psykososialt arbeidsmiljø  (se HR-portalen)

Bedriftsidrettslaget ved UiT Varsling av kritikkverdige forhold (se HR-portalen)
 

Retningslinjer og arbeidsrutiner (se HR-portalen)

  Risikovurderinger (se HR-portalen)
  Sikkerhet felt og tokt (se HR-portalen)
   

Skademelding og avviksbehandling (se HR-portalen)

   

Stoffkartotek (sel HR-portalen)

    Strålevern (se HR-portalen)
    Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)
    Ytre miljø og miljøledelse 
Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 25.08.2014