Helse, miljø og sikkerhet - Vårt felles ansvar

Universitetet i Tromsø har som målsetting å være en trygg arbeidsplass.

Det er viktig at alle arbeidstakere og studenter medvirker i HMS-arbeidet slik at vi unngår ulykker og skader på helse og miljø. Dette kan gjøres ved blant annet å følge universitets retningslinjer og arbeidsrutiner, ved å ta nødvendig opplæring, bruke nødvendig verneutstyr, risikovurdere nye arbeidsoppgaver og melde inn farlige/utrygge hendelser.

English pages  

Akutthjelp

Beredskapshåndboka

 ARK

Vernetjenesten

Håndbok for internkontroll-HMS

Verneombudene (VO), hovedverneombudene (HVO) og sekretær for hovedverneombudene (s-HVO)

Kjøreregler for et forsvarlig arbeidsmiljø

Funksjonsbeskrivelse for VO, HVO og s-HVO

Arbeidsmiljødag

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)   

Arbeidsmiljøpris

Oppgavene til AMU

Arbeidsrutiner og retningslinjer

Valg 2012 AMU og vernetjenesten  

Avtrekksskap

 

Beredskap for UiT

  Biologisk materiale
Støttefunksjoner innen HMS               

Farlig avfall

Bedriftshelsetjenesten  

HMS-prosjektet 

Rådgivere innen fysisk, arbeidsorganisatorisk og
psykososialt arbeidsmiljø
 

HMS-kartlegginger
Høring arbeidsrutiner

Tilsynshavende for strålevern

Inkluderende arbeidsliv - IA

Vernesjef

Lover og forskrifter

IA-kontakt   

Medarbeiderundersøkelse 2011

NAV-saksbehandlere   Målrettet helsekontroll
Sikkerhetsrådgiver farlig gods

Opplæring

  Psykososialt arbeidsmiljø
Bedriftsidrettslaget ved UiT Varsling av kritikkverdige forhold 
  Retningslinjer og arbeidsrutiner
  Risikovurderinger
  Sikkerhet felt og tokt
    Skademelding og avviksbehandling
    Stoffkartotek
    Strålevern
    Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)
    Ytre miljø og miljøledelse 
Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 14.04.2014