Samlinger

Startsiden
Bilde Fotosamling
Fotosamling

I vår fotosamling finner du over 100 000 fotografier fra 1850-tallet og fram til i dag.

Bilde Kulturhistoriske samlinger
Kulturhistoriske samlinger

Etablert i 1872, besto de kulturhistoriske samlingene av 15 oldsaker.

Bilde Naturvitenskapelige samlinger
Naturvitenskapelige samlinger

Seksjon for naturvitenskap forvalter samlinger innen botanikk, zoologi, geologi og paleontologi.

Bilde Nordnorsk folkemusikksamling
Nordnorsk folkemusikksamling

Ansvar for arbeid med tradisjonsmusikk i Nord-Norge, både norsk-, samisk- og finskspråklig tradisjon.

Bilde Plantesamlingene
Plantesamlingene

Plantesamlingene er ordnet etter geografiske eller botaniske tema.