Fotosamling

I vår fotosamling finner du over 100 000 fotografier fra 1850-tallet og fram til i dag.

Du finner garantert en gjemt skatt om du leter i Tromsø Museum - Universitetsmuseet sin fotobase

I Norges arktiske universitetsmuseums fotobase finner du om lag 158 000 fotografier fra 1850-tallet og fram til i dag (2020).

På nåværende tidspunkt er ca 134 000 søkbare i basen via fotoportalen. Mesteparten av fotografiene er fra Nord-Norge og Svalbard, men basen inneholder også bilder fra resten av landet og verden for øvrig. Helt siden etableringa i 1872 har Norges arktiske universitetsmuseum drevet med en aktiv dokumentasjon av og forskning på nordnorsk fortid og samtid.

Vår fotosamling forteller noe om livsformer og kulturer som er borte, samtidig som vi har fokus på å dokumentere nordnorsk samtid – morgendagens historie. Mange tusen gjenstandsfoto fra arkeologi og nyere tid kan gjenfinnes ved hjelp av gjenstandsnummeret. Basen inneholder også foto fra naturvitenskapelige feltarbeid i landsdelen.

Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og innlegging av foto fra vår fotosamling på totalt 300 000 foto.