Kulturhistoriske samlinger

De kulturhistoriske samlingene Ved Tromsø Museums etablering i 1872 besto de kulturhistoriske samlingene av 15 oldsaker som alle var innsamlet i forbindelse med «Den alminnelige utstilling» som ble avholdt i Tromsø i 1870. Siden den gang har samlingene vokst med hundretusener av gjenstander. Mesteparten er kommet inn gjennom arkeologiske utgravninger og aktiv innsamling, men deler av samlingene er gitt til museet som gaver.

...

Den arkeologiske samlingen

Samlingen inneholder gjenstander som spenner over 11000 års historie, helt tilbake til pionerbosettingen etter istidas slutt.

...

Mynt- og medaljesamlingen

Mynt- og medaljesamlingen ble opprettet samtidig med Tromsø Museum i 1872.

...

Samisk etnografisk samling og arkiv

Samlinger og arkiv ved består både av gjenstander, litteratur, muntlig og skriftlig informasjon og en rekke ulike arkiv.