TROMURA

Tromsø Museum - Universitetsmuseets rapportserie med oppdragsrapporter, feltarbeidsrapporter, registreringer,m.m. fra fagavdelingenes arbeide. Det er fire serier: Naturvitenskap, Kulturvitenskap, Museologi og Fellesserie. Den siste inneholder museets årsberetninger.

Publikasjonene kan bestilles ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Tlf.: 776 44000 eller Museumsbutikken