Tromsø Museums Rapportserie

Tromsø Museums Rapportserie

Tromura, nr. 56: Faglig program 2020-2025 - Arkeologiske undersøkelser. Kun digitalt tilgjengelig.

Tromura, nr. 51: Janne oppvang og Erik Kjellmann.Vuolmaŝjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Kun digitalt tilgjengelig

Tromura, nr. 50: Anja Roth Niemi (red.), Mikael Cerbing, Ragnhild Nergaard, Janne oppvang, Per Storemyr: Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.
Kun digitalt tilgjengelig

Tromura, nr. 48: Anja Roth Niemi: Nordvegen på Hillesøy. Utgravning av båtgrav fra yngre jernalder.
Kun digitalt tilgjengelig

Nr. 47, 2018: Janne Oppvang, Erik Kjellman og Anja Roth Niemi: Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Kun digitalt tilgjengelig. 

Nr. 46, 2018: Anja Roth Niemi og Janne Oppvang: Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalde. Digitalt 
Finnes også i trykt utgave.

Nr. 45, 2016: Nergaard, Ragnhild Holten (red.); Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth: Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. Kun tilgjengelig digitalt