Utdanningsvirksomheten

Rektorrådet for fusjonen mellom UiT, HiH og HiN har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med integrasjon av utdanningsvirksomheten.

Utdrag av arbeidsgruppas mandat (mandatet finnes som vedlegg nederst på siden):

Med mindre det ikke er klare fordeler ved å gjøre endringer, skal UiTs systemer, regelverk og forskrifter legges til grunn, samt de føringer som ligger i Stortingsmelding 18.  Gruppa skal foreslå eventuelle endringer.

Arbeidsgruppa skal sikre integrering og organisering som ivaretar:

 • Samordning av regelverk og forskrifter, inkludert phd-utdanningen
 • Kvalitetssystem
 • Studieinformasjon
 • Overgangsordninger
 • Internasjonalisering/studentutveksling
 • Rekrutteringsarbeid
 • Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet, herunder se til arbeidet som gjøres i gjennomgangen av studieporteføljen ved UiT

 
Representanter i arbeidsgruppa (gruppa er ennå ikke fulltallig):

 • Heidi Adolfsen, UiT
 • Joakim Bakkevold, UiT
 • Marina Trongen Hansen, HiH
 • Christine Killie, HiH
 • Rolf Håkon Rensaa, HiN
 • Annette Meidell, HiN
 • Anita Iversen, Forskerforbundet, UiT
 • Arlene Hall, Utdanningsforbundet, HiN
 • Arild Wikan, tillitsvalgt, HiH
 • Hanna Bakke Jensen, student, UiT
 • Simen Lindgaard, student, HiN

Leder: Heidi Adolfsen, UiT
Sekretær: Hege Svendsen, UiT


Referat møte 19.06.15

Referat møte 13.08.15

Referat møte10.09.15

Neste møte: 5. oktober (SKYPE)
Vedlegg: