Bibliotektjenester

Rektorrådet har etablert en undergruppe av Sikker drift som skal sikre at bibliotektjenestene integreres i en felles organisasjon

Gruppa har følgende sammensetning:

  • Johanne Raade, UiT (Leder)
  • Mona Magnussen, UiT
  • Unni Trondsen, HiN
  • Hilde E. Teigen, HiN
  • Ruth Markussen, HiH
  • Unni Tindwyl, HiH

 Representanter fra tjenestemannsorganisasjonene:

  • Irina Zubchenko, YS

Studentrepresentanter:

  • Oliver Mizero, student, UiT
  • Ole Marius Svendsen, HiN

 

Sekretær: Runa Rønning Ryeng, UiT

Mandat for gruppen er tilgjengelig nederst på denne siden.

Godkjent referat fra gruppens møter ligger vedlagt nederst på siden.