IT-tjenester

Arbeidsgruppen skal blant annet se på inndeling/organisering av avdelingen som støtter opp under avdelingens strategiske satsninger og foreslå en organisering som har til hensikt å styrke fokus p åinformasjonssikkerhet, IT arkitektur, prosjektorganisering, profesjonalisering av drift, kundefokus mm.

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:

 • Stig Ørsje, UiT
 • Kai Mathisen, UiT
 • Håvard Espenes, HiH
 • Line Andersrød, HiH
 • Ørjan D. Pettersen, HiN
 • Dana Fagermo, HiN

Som representant for tillitsvalgte er oppnevnt:

 • Asbjørn Førlie, Tillitsvalgt NITO, HiN
 • Thilo Bubek, Akademikerne, UiT

Som representant for studentrene er oppnevnt:

 • Hanna Bakke Jensen, student, UiT
 • Sara Kristine Nilsen, student, HiN

Mandat for faggruppen er vedlagt nederst på siden.

Møter i arbeidsgruppen

 • Første møte i arbeidsgruppen ble gjennomført 28. mai. Referat er vedlagt nederst på siden.
 • Gruppen avholdt sitt andre møte i Harstad 25. juni. Referat fra møtet er vedlagt nederst på siden.
 • Gruppen avhold sitt tredje møte i Tromsø 20. august. Referat fra møtet er vedlagt nederst på siden.
 • Det vil avholdes et fjerde møte i Narvik 22. september. 
Vedlegg:
     ref-AG-25-6-15