Sikker drift

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med sikker drift i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Arbeidsgruppa har som hovedoppgave å sikre driftskritiske funksjoner i fusjonen. Gruppa skal utrede og foreslå nødvendig samordning av IT-systemer, administrative systemer, regelverk og forskrifter.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • IT-direktør Stig Ørsje - UiT (leder)
 • IT-leder Ørjan D. Pettersen - HiN
 • Overingeniør IT Håvard Espenes - HiH
 • Økonomidirektør Eli Margrete Pedersen - UiT
 • Økonomisjef Eirik Sund -HiN
 • Økonomi- og personalsjef Turid Eilertsen - HiH
 • Studiedirektør Heidi Adolfsen - UiT
 • Studiesjef Rolf Håkon Rensaa - HiN
 • Studiesjef Marina Trogen Hansen - HiH
 • Kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes, UiT
 • Kommunikasjonsrådgiver Espen Dalmo - HiN
 • Informasjonsansvarlig Kjetil Nilsen - HiH
 • Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso – UiT
 • Bygg, leder teknisk drift Geir Nygård - HiN
 • Økonomirådgiver Asbjørn Fredheim HiH
 • Personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen - UiT
 • Personalsjef Lise Bang Ericsson - HiN
 • Personalrådgiver Linda Risnes - HiH

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner selv én representant fra hver institusjon. Studentene kan oppnevne én representant fra hver institusjon, dersom de ønsker det.

 • Fagforeningsrepresentant HiN: Asbjørn Førlie (NITO), vara Steen Mejrup (FF)
 • Fagforeningsrepresentant HiH: Tor Alvin Strand (NTL)
 • Fagforeningsrepresentant UiT Johannee Størkersen
 • Student Jonas Bertelsen Johnsen, UiT

Sekretær: Ingeborg Østrem Hellemo.

Mandat for gruppen og referat fra møtene er tilgjengelig nederst på denne siden.