Helse- og omsorgsfag

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med integrasjon av helse- og omsorgsfagene i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Arbeidsgruppen skal sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiN, HiH og UiT. I tillegg vil de blant annet arbeide med å etablere felles studieplaner innen samme utdanningsprogram.

Mandat for faggruppen er vedlagt nederst på siden. Følgende medlemmer er oppnevnt til fagggruppa:

 

Nina Emaus, UiT

Marta Grongstad, UiT

Anne Clancy, HiH

Elin Kristiansen, HiH

Wenche Falch, HiN

Lisa Øien, HiN

Hege Olsen Richardsen, tillitsvalgt NSF, HiN

Ellen Therese Nilssen, studentrepresentant HiN, vara: Anja Bruland

Sigrun Kongslien, Forskerforbundet, UiT

Kristoffer Wilhelmsen, student, UiT

Gunn Karin Stenhaug, NSF, HiH

Rita Helme, student, HiH

 

Leder for faggruppa: Nina Emaus, UiT

Sekretær for faggruppa: Vibeke Guddingsmo

Referatene fra faggruppas arbeid vil bli lagt nederst på denne siden.